I Rålambshovsparkens parklek har upprustning av området vid stora klätterleken inletts med rivningsarbeten.

Parkleken ska få en ny och större klätterställning, studsmatta, nya sarger och nytt markmaterial. Det beräknas vara klart i september.

En stor del av lekplatsen kommer att vara avspärrad under upprustningen vilket innebär att staden inte kan låna ut cyklar eller fylla plaskdammen med vatten under tiden.

Så mycket dyrare

Arbetet vid parkleken blir dyrare än tidigare beräknat.

– Priser på utrustning och entreprenadkostnader har stigit kraftigt, säger Karin Ekrin, avdelningschef vid parkmiljöavdelningen.

Budgeten beräknades under hösten att hamna på 1,3 miljoner kronor, men den summan fördubblas nu till 2,6 miljoner.

– Parklekarna har många besökare. Det är angeläget att kunna göra klart och prioritera detta för att slippa arbete över flera år.

Då kan gräset öppnas

Inga andra planerade parkprojekt i stadsdelen behöver stryka på foten på grund av kostnadsökningen. Detta eftersom stadsdelen har fått mer pengar för parkrustningar efter ett tillskott på 2,2 miljoner kronor.

Många delar av gräsmattorna i parken har varit avstängda för att gräset ska kunna ta sig under våren och försommaren. Dessa kan snart ryka om det vill sig väl.

– Vi har etableringskontroll av instängslade gräsmattor i mitten av juni, därefter vet vi om vi kan öppna upp allt eller om delar av gräsmattorna behöver mer tid på sig.

Skateparken öppen

En god nyhet är att byggställningen under Lilla Västerbron togs bort förförra veckan. Hela Rålis skatepark är nu åter tillgänglig efter att ha varit avstängd.

Här har en infiltrations- och reningsanläggning kopplats ihop med stadens reningssystem. Det ska förbättra vattenkvaliteten i Riddarfjärden och bidra till ett renare Stockholm.