I Märsta centrum finns Trygghetscenter, där samlas de kompetenser inom kommunen som arbetar med trygghetsfrågor. Den har varit öppen för invånare att titta förbi och prata med någon av personerna som arbetar med tryggheten i kommunen. Nu har den möjligheten tagits bort.

– Vi satsar på att under våren erbjuda möten med våra säkerhetsstrateger som du som invånare kan boka för att prata om trygghets- och säkerhetsfrågor. Jag är glad över att kunna erbjuda den här tjänsten till invånarna i kommunen. Kom hit och prata trygghetsfrågor med oss, säger Stefan Elm som är trygghetschef i Sigtuna kommun.

Drop-in-funktionen på Trygghetscentret tas bort. Istället för att kunna gå förbi när man är i närheten behöver Sigtunaborna nu boka en tid.

I kalkylen för ändringen, tänker ni att ni får fler eller färre besökare till Trygghetscentret?

– Vad gäller förändringen av upplägget kring trygghetscenter så är det vår förhoppning på möjligheten att boka möten med vår personal ska leda till mer kvalitativa samtal, frågor och ärenden, säger Stefan Elm.

Mer resurser till trygghet

Sigtuna kommun ingår i ett pilotprojekt med Brottsförebyggande rådet (Brå) genom att planera olika aktiviteter som ska bidra till en tryggare kommun med färre brottslingar. Kostnaden för projektet står Brå för där tre miljoner per år under två år är öronmärkta för detta. Mitt i Sigtuna skrev om detta projekt i november.

– Gällande samarbetet med Brå så har vi haft vårt första möte i december, där vi tillsammans inventerat vilka behov som finns. Exakt vilka områden vi tillsammans med dem ska inrikta oss mot ska vi besluta nu under januari, så det är inte klart än, säger Stefan Elm.