Lisa Edwards (C), Fredrik Kjos (M) och Martin Normark (L) klippte nyligen bandet för förändringsarbetet av Bros centrala delar som väntas pågå till 2030. Foto: Upplands-Bro kommun / Rosie Alm

Drömmen om ett annat Bro är invigd

Centrum och stationen ska bättre hänga samman. Olika människor ska mötas, fler vuxna ska röra sig i Bro centrum. Alliansens projekt ”Omdaning Bro” är invigt. Men vad betyder det? Mitt i försöker förstå visionen om ett annat Bro.

  • Publicerad 11:13, 26 apr 2021

Kommunstyrelsen har fattat det formella beslutet att omdaning Bro kan påbörjas. Avsikten från politiken är att man vill förändra Bro i grunden. Detta ska ske både i en fysisk bemärkelse men även i en social.

När det kommer till den fysiska miljön så handlar det mycket om att förtäta Bro. Centrum ska komma närmare stationen i korta ordalag.

– 2014 fick centrala Bro ett nytt torg och Brohuset rustades upp med en restaurangdel och fick utökade öppettider. Man kan konstatera att allt ligger väl dolt bakom en öken av bilparkeringar. Det vill vi ändra på. Aktiviteter och handel ska flyttas närmare Enköpingsvägen och bjuda in besökare till torget och mötesplatserna. Det ska även kopplas samman genom ”Köpmanvägenstråket” med stationen, Trädgårdsstaden och Bro Mälarstad (Tegelhagen), säger Jan Stefansson (KD), kommunalråd, i en kommentar.

Jan Stefansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. Foto: Upplands-Bro kommun

Som Mitt i tidigare berättat så planerar kommunen att gå ut i en markanvisningstävling som dels rör nämnda parkeringsyta. I den tänkta förtätningen finns både bostäder, näringsliv och arbetsplatser.

I den sociala aspekten återfinns bland annat delen att få in en större vuxennärvaro i Bros centrala delar. Det här hoppas politikerna kunna realisera genom att flytta Broskolans verksamhet till nya lokaler.

Nya Broskolan

De tilltänkta nya lokalerna berättade tidningen om för några veckor sedan. På Kockbacka gärde, söder om Enköpingsvägen, precis intill Finnstarondellen planeras en ny skola ta form. För dessa planer pågår samråd till och med den 29 april.

Mitt i träffade alliansen på fältet där den nya Broskolan är tänkt att uppföras. Arkivbild. Foto: Niklas Loman

Mia Acaldo är den som ska hålla ihop trådarna kring detta projekt som har som mål att vara klart till 2030.

Hon är nytillträdd på jobbet som projektledare för omdaning Bro och håller just nu på att lära känna kommunen.

– Mitt uppdrag konkret är att vara den samlande kraften och se till att alla jobbar mot samma mål. Ett tydligt direktiv från politiken är att utveckla Bro till en socialt hållbar småstad, säger Mia Acaldo.

I grunden är Mia Acaldo samhällsplanerare och har varit involverad i flera projekt både i Järfälla och Upplands Väsby. Hon är dock noga med att påpeka att varje arbete av denna typ är unikt.

Mycket kommer att ske i och kring Bro centrum de kommande åren. Arkivbild. Foto: Åsa Sommarström

Så ska Broborna involveras

Enligt Mia Acaldo är att involvera Broborna i ett tidigt skede en av grundförutsättningarna för att omdaningen ska lyckas. Att tidigt ”vända på steken” och inte vänta tills en regelrätt samrådsprocess är a och o.

– Samhällsförändring är helt annorlunda idag jämfört med för tio år sedan. Och då måste samråd hitta en annan form, ett samråd 2.0, och då tror jag på att tidigt hitta former för dialog med invånarna.

Redan under sommaren väntas kommunens sommarjobbare involveras i att skapa mötesplatser runt om i Bro. Här är ambitionen att invånarna ska kunna samlas och utbyta tankar och idéer om sin närmiljö.

Finns det inte en risk att den här formen av samhällsförändrande projekt med mycket välvilja kan landa i att bli stigmatiserande?

– Nyckeln är att ta till vara på medborgarnas tankar och idéer, som man frågar får man svar, det handlar om att lyssna in innan vi ställer frågor.

Efter sommaren kommer det hända mer inom ramen för projektet, dels rör det trygghetsfrämjande åtgärder men även hur arbetsmarknaden och näringsliv bättre kan koppas samman.

– I den här typen av komplexa processer är det en utmaning att översätta vad förändringen innebär för de som lever och bor i Bro, säger Mia Acaldo men konstaterar samtidigt:

– Det viktiga är att inte sitta på kammaren och bara tänka, utan att vi hela tiden genomför aktiviteter där vi möter Broborna.

Så ska omdaningen drivas:

Projektet kommer formellt ligga under kommunstyrelsen. Därutöver kommer omdaningen drivas inom ramen för befintliga resurser, det vill säga, med de tjänstemän och den budget kommunen har till buds.

Tanken med det skriver kommunen själva om: ”Detta för att säkerställa goda resultat över en längre tidshorisont, bibehållande och utveckling av kompetens, ett brett engagemang samt god ekonomisk hållbarhet.”

Visa merVisa mindre

Kommunen förbereder utförsäljning av gruppbostäder

Tjänsteskrivelse avslöjar plan – politiker belagda med sekretess. Kommunen förbereder att sälja ut fem av sina tio gruppbostäder. Det här kan Mitt i avslöja efter att ha tagit del av en tjänsteskrivelse som kommer presenteras för socialnämndens ledamöter under...onsdag 22/9 18:06

SD tar mandat i Kungsängen

Så gick valet till kyrkofullmäktige. Kyrkovalet är över. Sverigedemokraterna fick tre mandat då de ställde upp första gången i Kungsängen-Västra Ryds församling.måndag 20/9 17:51