Villainbrotten har minskat i hela länet under pandemin. Antalet anmälda inbrott minskade med 14 procent under 2020, enligt färsk statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

I Huddinge har utvecklingen varit ännu mer positiv. Här minskade antalet anmälda inbrott med 31 procent under förra året – från 216 till 149 stycken.

– Vi har sett en tydlig nedgång under hela pandemin. Det är inte så konstigt, folk jobbar hemifrån och är hemma mer, säger Anna Schelin, kommunpolis i Huddinge och ansvarig för grannsamverkan.

Hon säger att man inom polisen brukar tala om de fyra G:na som påverkar inbrotten: Grannsamverkan, gripanden, guldpriser och gränskontroller.

– Många gränser har ju varit stängda och det innebär att en del ligor kanske inte kommer hit. Vi har inte haft några större gripanden i Huddinge, men det kan ju ske på andra på andra håll och ändå ha betydelse. Vi hade nyligen ett i norrort där man kunde säkra spår till inbrott i Stuvsta och Trångsund, säger hon.

Fler lägenhetsinbrott

Men samtidigt som det varit en positiv trend vad gäller villainbrotten har inbrotten i lägenheter tvärtom ökat i Huddinge. Där ökade antalet anmälda inbrott och inbrottsförsök med 22 procent under 2020, från 58 till 71 stycken, enligt BRÅ:s statistik.

– Min gissning är att det är fler som inte kan jobba hemma, till exempel vård- och restaurangpersonal, som bor i lägenhet, säger Anna Schelin.

Lokalpolisens senaste siffror visar att av åtta anmälda lägenhetsinbrott var fyra försök som inte lyckades.

– Det känns inte som att det var en proffsliga som låg bakom de här. Jag funderar på om det är lokala personer som gör de här inbrotten mer spontant, säger Anna Schelin.

Huddinge ligger långt fram när det gäller grannsamverkan och intresset har ökat under pandemin.

– Många har mer tid när de kanske jobbar hemifrån och aktiviteter är inställda. Det är fler som har hört av sig och det har skapats många grupper under året, säger Anna Schelin.