I januari antogs detaljplanen för en ny skola och bostäder i Huvudsta.

Byggnationerna förutsätter en rivning av Tallbackaskolan.

Mitt i Solna har rapporterat om kritiken från grannar och föräldrar med barn på skolan.

Många – cirka 40 privatpersoner och flera föreningar – överklagade Solnas beslut till mark- och miljödomstolen.

De flesta överklagandena rör ökat buller, dålig luft och försämrad utsikt.

Nya skolans mått – för stor skola och för liten skolgård – är också återkommande i överklagandena. Flera lyfter att staden i stället bör bevara Tallbackaskolan, av kultur- och miljöskäl.

Men domstolen har nu avslagit samtliga överklaganden.

Domstolen anser, precis som staden, att en rivning av Tallbakaskolan inte medför någon allvarlig påverkan på omgivningen.

Valet kan påverka

Man skriver också i sitt beslut att den planerade skolgården visserligen är ganska liten, men inte ovanligt liten för att vara i en storstadsmiljö. Grönområden i närområdet kompenserar, resonerar domstolen vidare.

Beslutet kan överklagas. Men också valutgången kan påverka.

Socialdemokraterna hade som vallöfte att bevara Tallbackaskolan och uppgav att de "skulle göra allt för att stoppa bostadsbyggnationen på skoltomten" om de tar makten.

Nu sitter de vid förhandlingsbordet med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet med inriktningen att styra Solna ihop.

Sara Kukka-Salam (S) säger att hon än så länge inte kan kommentera möjligheten att slopa byggplanerna i Huvudsta, men:

– Vi står kvar vid våra vallöften och det är vår ingång i de diskussioner som pågår. Jag kan inte kommentera mer än så förrän allt är klart, säger hon.