För nästan två år sedan kunde Mitt i rapportera om kommunens drastiska lösning för att råda bot på ljuden som kom från Sandviks bollplan. Grannar hade under flera år plågats av högljudda matcher och musik från högtalare.

Kommunens miljö- och bygglovsnämnd ville att fritidsförvaltningen skulle bygga ett fem meter högt bullerplank på planens södra sida – för en uppskattad kostnad av tre miljoner kronor.

Domstol nekar bullerplank

Men förslaget stötte på patrull. Fotbollsföreningen IFK Viksjö överklagade beslutet och genom en snårig rättsprocess har nu mark- och miljödomstolen slagit fast att bullerskärmen var en förhastad lösning. Kommunen måste nu utreda andra alternativ innan ett bullerplank kan komma på tal.

– För vår del var det ganska väntat domslut och det går i linje med vad vi har hävdat hela tiden. Det är ett väldigt positivt besked för Järfälla kommun och även hela Stockholm att det nu är klarlagt vad som gäller i frågan om bullerplank, säger Mattias Lindström, ordförande i IFK Viksjö.

Kommunen får bakläxa

I domen från mark- och miljödomstolen slås fast att ljuden från bollplanen är så pass höga att det kan vara en olägenhet för människors hälsa. Men kommunen har inte tittat tillräckligt på andra lösningar utöver bullerplanket. De har heller inte utrett hur effektivt ett bullerplank skulle vara. Planket skulle exempelvis kunna ge upphov till annat buller när bollar studsar mot den.

Kommunen får helt enkelt bakläxa. För klagomålen från grannarna kvarstår och något måste göras.

– Vi har väntat in att det juridiska ska avslutas. Vi håller nu på att planera hur vi kan gå vidare, säger Roger Vintemar, fritidschef i Järfälla kommun.

Man under åren gjort vissa åtgärder, som att stänga av ingångar till fotbollsplanen och sätta upp tidlås.

– Det är första gången vi provar tidslås, men det har tyvärr förekommit en hel del sabotage på såväl nätet och låsen.

En knäckfråga

Det hela har blivit en knäckfråga för kommunen. I höstas tog även Naturvårdsverket fram nya riktlinjer för buller från idrottsplatser.

Där slår man exempelvis fast att buller från idrottsplatser inte kan jämföras med buller från exempelvis industrier och att en "högre acceptans bör finnas för rop, skratt, applåder och andra ljud från människor".

– Nu har vi mer att gå på. Vi har ett väldigt nära samarbete med fritidsförvaltningen men vi kommer också behöva ställa krav på att problemet ska lösas. Alla har samma mål, vi vill att det ska förekomma idrott i kommunen, både organiserat och spontant men vi vill inte att folk ska störas i för hög utsträckning, säger Jenny Färm, miljöchef.