Domen: Fritt fram för LSS-boende

Håbo kommun har rätt att bygga ett LSS-boende i Viby. Det slår Förvaltningsrätten fast.

  • Publicerad 01:15, 27 nov 2021

Överklagandet ska därför avslås i sin helhet

I juni 2020 berättade vi om striden som blossat upp mellan de boende i Viby och kommunen gällande bygget av ett nytt LSS-boende. Från början var det tänkt att boendet skulle ligga på Dalvägen, men när frågan kom upp i kommunstyrelsen ändrades planerna. Alliansen, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna röstade för att byta plats. Såväl politiker från andra partier som privatpersoner menade att anledningen var att Sverigedemokraternas gruppledare och andra vice ordförande i kommunfullmäktige, Michael Rubbestad, bor på Dalvägen.

Är enbart en röst

– Jag har för den Sverigedemokratiska partigruppens räkning framfört våra argument för varför vi inte anser att den föreslagna platsen vid Dalängen är optimal, tyvärr har vissa valt att inte lyssna till dessa argument och velat diskutera dem utan istället velat vinkla debatten till att jag bor i närheten. Som politiker driver man inte en fråga utifrån eget tycke, utan som folkvald behöver vi väga in alla aspekter innan vi fattar beslut. Jag framför hela vår partigrupps ståndpunkt i detta och gruppens åsikt hade varit densamma oavsett var jag hade bott i kommunen, det är en faktor som inte spelar någon roll. Man bör även notera att SD/M/KD/L/C/MP alla varit med och förespråkat detta, jag personligen är enbart en röst av tjugofem, skrev Rubbestad i ett svar till Mitt i Bålsta.

Överklagade

Kommunfullmäktige fattade beslutet att boende skulle ligga i Viby. Ronny Larsson, ordförande i Viby Gårds samfällighet meddelade att man inte bara tänkte acceptera beslutet.

– Vi kommer att ta det här vidare och håller på och kikar på det nu. Vi börjar i Förvaltningsrätten och sedan tar vi det så långt det går, till de andra instanserna också. Ända till Europadomstolen om det behövs, sa han.

Kommunen får rätt

Nu har ärendet avgjorts i Förvaltningsrätten, domstolen vars främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten ger kommunen rätt på alla fyra anföranden som framförts av samfälligheten.

”Sammanfattningsvis visar de omständigheter som Ronny Larsson anfört inte att det överklagade beslutet ska upphävas enligt bestämmelserna i 13 kap. 8§ första stycket kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås i sin helhet”, skriver Förvaltningsrätten.”

Domen kan överklagas till Kammarrätten.

Mitt i Bålsta har utan framgång sökt samfälligheten för att få veta om man planerar att ta ärendet vidare,

LSS-boende

Verksamheter enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Därför är det också viktigt att bostaden ligger i en miljö som ger de boende förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet.

Fakta: Kunskapsguiden.se

Brobor önskade fler gungor – fick hel gungpark

Surfgunga, kompisgunga och en karusellgunga. Broborna önskade gungor. Fick en hel gungpark.fredag 5/8 14:09