Det var i höstas personal upptäckte vad som hände inne på en av de boendes rum. En av dem vittnar i rätten att hen förskräckt gick från rummet och berättade för annan personal som sedan smög in, såg samma sak och avbröt.

Mannen nekar till brott och hävdar att han ägnade sig åt att smörja kvinnans ljumskar. Han menar att kollegorna hittar på för att de kanske vill komma åt hans arbetspass. Mannen som varit anställd länge blev avvisad från arbetsplatsen och har sedan dess inte jobbat kvar.

Rätten slår fast att mannens uppgifter till skillnad från vittnenas är detaljfattiga, innehåller oförklarliga motsägelser och dessutom ändrats under rättegången. Vittnenas uppgifter framstår däremot som självupplevda och domstolens intryck är att ingen av de vittnande kollegorna ger intryck av att överdriva eller påstå något som inte hänt.

Beskrivs som hänsynslöst

En läkare berättar enligt domen att kvinnan drabbats av demens och att hennes funktioner ligger i nivå med en 3-4 år gammal människa. Domstolen påtalar att den anställde var medveten om kvinnans nedsatta funktioner och sjukdom och konstaterar att det är fråga om ett maktövergrepp mot en skyddslös person. Övergreppet beskrivs därför som hänsynslöst och rått, men rätten menar att omständigheterna inte varit av sådant allvar att det kan betecknas som grov våldtäkt.

Domen meddelades av hovrätten på måndagen. Mannen hade överklagat tingsrättens dom från december, varpå åklagaren också överklagade och yrkade på rubriceringen grov våldtäkt. Svea hovrätt gjorde dock samma bedömningar som tingsrätten.