Tidigare i år kom Länsstyrelsen med sitt beslut, som Mitt i rapporterat om. Skärmarna till den omstridda padelbanan på en privat tomt i Djursholm kan inte betraktas som plank – och är därmed inte bygglovspliktigt. Detta eftersom skärmarna är nästan helt genomskinliga.

En bedömning mark- och miljödomstolen nu instämmer i.

De menar också att miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Danderyd inte har kunnat visa att ljusanordningen i anslutning till padelbanan har haft betydande inverkan på omgivningen.

Krav på att riva

I november 2021 meddelade Danderyds kommun att de tagit ett så kallat rättelseföreläggande om padelbanan, mot villaägarna. De menade att banan är bygglovspliktig, bland annat på grund av att skärmarna på padelbanan är över tre meter höga, och att den ska rivas.

De har också hävdat att ljusanläggningen kan påverka trafiksituationen.

Padelbanebygget har också kritiserats av grannar i området, något Mitt i rapporterat om tidigare.

Otillräckliga bevis

Mark- och miljödomstolen dömer nu till fördel för villaägaren mot miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut i Danderyds kommun.

De menar att bygget inte strider mot plan- och bygglagen.

De tillägger också i sitt beslut att nämnden inte har kunnat bevisa att ljusanläggningen påverkar omgivningen så att den skulle strida mot detaljplanen:

”Nämnden har alltså sammantaget inte visat att den haft fog att förelägga fastighetsägarna att vidta rättelse genom borttagande av den konstruktion som omgärdar padelbanan” skriver de i sitt beslut.

Inget liknande fall

Den 4 juli är sista dagen att ansöka om prövningstillstånd i nästa instans, mark- och miljööverdomstolen.

Nämnden har tidigare berättat att de välkomnar en grundlig utredning av fallet.

Claës Breitholtz (M) ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden meddelar att de kommer ansöka om prövningstillstånd till mark- och miljödomstolens dom.

– Vi menar att domen är felaktig och vidhåller att det är olämpligt med padelbana på en tomt mitt i ett villaområde. Det är en principiell viktig fråga för oss och det behövs ett vägledande fall.

Claës Breitholtz

Claës Breitholtz

Moderaterna Danderyd