Under våren har ovanligt många döda rävar observerats i Danderyd och i mitten av maj skickade kommunen in tre rävar till analys till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för att se vad de dött av.

Analysresultat visade att rävarna var smittade av fågelinfluensa.

– Lungorna på dem var angripna. Det var två stora rävar och tre valpar som hittades i samma geografiska område, säger Håkan Svensson, ordförande för viltvårdsgruppen i Danderyd.

Många smittade i Solna i våras

Under våren skedde en massdöd på grund av fågelinfluensa hos häckande skrattmåsar vid Råstasjön i Solna och sjukdomen har även konstaterats hos skrattmåsar i Sundbyberg och i Järfälla kommun.

Men några fåglar har aldrig konstaterats smittade i Danderyd.

– Det är främst skrattmåsar som har drabbats och vi har inga stora kolonier i kommunen. Det vi tror är att rävarna kan ha ätit en död fågel. Men SVA gör nu ytterligare undersökningar på rävarna, då de vill se om mamman kan ha överfört det till ungarna bland annat, säger Håkan Svensson.

Har samma beredskap

Eftersom inga nya fall har hittats så tror de nu att läget är under kontroll.

– Enligt SVA så är det övergående då vi inte haft några nya fall sedan rävarna skickades in, säger han.

Redan i maj gick kommunen ut med en varning till alla hundägare och trots att inga nya fall upptäckts så ligger det fortsatt kvar. Den vanligaste smittvägen är att en räv eller hund biter i ett smittat djur.

Därför är de viktigaste att tänka på som hundägare att hunden alltid ska vara kopplad. Ha även extra koll så den inte biter i en angripen fågel.

– Det är väldigt ovanligt att hundar blir smittade, men det är alltid bra att vara extra försiktiga, säger han.

Det är svårt att veta exakt hur många rävar som finns i Danderyd, men enligt Håkan Svensson rör det dig om ett hundratal. I höst kommer viltvårdarna att skjuta av ett antal rävar för att hålla ner beståndet.

– Det är något vi gör varje höst, blir de för många riskerar de att få rävskabb, säger han.