Planer. I Sandudden planeras det att bygga om skolan. Nu har planerna skjutits på framtiden sedan detaljplanen inte godkänts. Foto: Mostphotos

Detaljplan för skolbygge upphävs

I flera år har framtiden för Sanduddens skola utretts. Senaste planen var en utbyggnad av lokalerna för att ge plats åt 900 elever. Nu upphävs beslutet om detaljplanen.

  • Publicerad 17:11, 9 nov 2021

Vi har tagit emot beskedet och snabbt tagit fram ett förslag till beslut om en justerad detaljplan

I våras godkände kommunfullmäktige en ny detaljplan för Sanduddens skola. Det beslutet överklagades sedan till mark- och miljödomstolen.

Nu har domstolen beslutat att riva upp godkännandet och kommenterar i domen att en ny granskning krävs av detaljplanen, att det finns rasrisk vid branta slänter och att huvudmannakapet för vägen vid skolan måste klargöras.

– Vi har tagit emot beskedet och snabbt tagit fram ett förslag till beslut om en justerad detaljplan som tar hänsyn till domstolens ställningstagande så att byggandet av skolan inte försenas allt för mycket, säger Adam Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande till kommunens hemsida.

Planen var att börja bygget i år. Nu tvingas byggstarten skjutas fram till 2023.

– Det innebär att vi kommer att kunna starta byggnationen så snart den nya planen är klar och bygglovsfrågan behandlats, vilket innebär att vi håller så högt tempo som möjligt med de nya förutsättningarna, säger Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef till kommunens hemsida.

Skolbygget i Sandudden kan försenas upp till två år

Nyheter Planprocess tas om efter domstolsbeslut Efter den upprivna detaljplanen för Sanduddens skola måste flera åtgärder göras. Sedan ska allt ut på samråd och granskning igen. "Självklart är det tråkigt att börja från början", säger Arnulf...fredag 26/11 15:36

Spretiga siffror för Ekerö i skolrankning

Nyheter Kommunen lägger lite vikt vid resultatet Bland landets bästa meritvärden för niorna i Ekerö kommun. Men betydligt sämre lärartäthet. I Lärarförbundets nya skolrankning sticker Ekerö ut i flera kategorier.fredag 26/11 8:24

Förskoleanställd häktad misstänkt för våldtäkt mot barn

Nyheter Vårdnadshavare har informerats En person misstänks för att ha utsatt barn för våldtäkt på en förskola i Ekerö kommun. Nyligen togs beslut om häktning av en person.onsdag 24/11 12:00