Västertorps sim- och idrottshall har länge varit nedgången och omodern. Brandutrymningen uppfyller inte dagens lagkrav, vattenreningsanläggningen är uttjänt, ytskikten slitna och det saknas omklädningsrum för personer med funktionshinder. Dessutom är hallen för liten, när söderortsborna blir fler.

Därför planeras en helt ny hall, som Mitt i tidigare har berättat. Nu finns fler detaljer om vad den ska rymma. Det blir en 50-metersbassäng (i dag är den 25 meter), två undervisningsbassänger (i dag finns det en) och kanske en separat hoppbassäng.

Dessutom blir det (som i dag) två fullstora idrottshallar, varav en med högre publikkapacitet än standard.

Projektet är nödvändigt, menar idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S).

– Det är viktigt att det finns fräscha, tillgängliga och moderna simhallar som främjar fysisk aktivitet hos invånarna. Den hall som finns nu är för sliten, säger hon.

Tittar på olika platser

Den nuvarande hallen ska rivas. Tidigare har den enda planerade platsen för nybygget varit södra Mellanbergsparken, nära utomhusbassägen där. Det utredningsbeslut som idrottsnämnden nu klubbat innebär att man också tittar på möjligheten att bygga på den plats där dagens hall finns.

– Vi brukar utreda den möjligheten vid byggen av nya simhallar. Om det är ett bra alternativ får utredningen visa. Den ska vara klar om ungefär två år, säger Maria-Elsa Salvo.

Även utomhusbadet i Mellanbergsparken ska moderniseras. I dag finns en 25-metersbassäng och en plaskdamm där. Här ska en ny 25-metersbassäng, en undervisningsbassäng och en mindre banbassäng byggas, är tanken.

Start hösten 2027

Kostnaden för projektet är långtifrån klar, men den blir minst 300 miljoner kronor. Frågan är hur den ekonomiska krisen påverkar.

– En ekonomisk kris kan påverka alla investeringar. Men tidsplanen är att starta bygget hösten 2027. Dit är det långt och konjunkturen kan vara en annan då, säger Maria-Elsa Salvo.