"Det här är det största som har hänt i Bro på år och dar"

Förändringsarbetet av Bro fortsätter. Nu kan Mitt i presentera helt nya inspirationsskisser som visar en möjlig bild av området runt Bro station år 2030.

  • Publicerad 11:16, 9 nov 2021

det är viktigt att Broborna förstår att deras åsikt har betydelse

Mitt i har tidigare berättat om att det rör på sig i frågan om kvartstrafik med pendeltåget till Bro. Även om en lösning ligger långt framåt tas nu steg för att utreda möjligheterna.

”Vi har argumenterat utifrån social hållbarhet och kommande detaljplaner. Och till slut vunnit gehör. Det idoga arbetet har gett positivt resultat och idag är frågan äntligen på dagordningen och även regionen ser behovet av 15-minuterstrafik”, skrev Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett sms till tidningen i samband med att vi berättade om det hela.

Del av omdaningen

Att utveckla stationsområdet i Bro är en del av det samhällsförändrande projektet "Omdaning Bro".

I syfte att skapa en bild av hur stationsområdet kan se ut då omdaningen når i mål 2030 har två skisser skapats. Kommunen gav två olika arkitektkontor i uppdrag att ge sin syn på ett framtida stationsområde.

Knutpunkt och mötesplats

Tanken är ett området ska bli en knutpunkt tillika en mötesplats.

– Antalet tågresenärer kommer öka med antalet invånare. Framför allt när vi, förhoppningsvis inom en snar framtid, får 15-minuterstrafik till Bro. För att Broborna ska välja hållbara pendlingsalternativ behöver stationsområdet vara attraktivt, säger Lisa Edwards (C), kommunalråd, i en kommentar.

Bro Mälarstad växer fram

Kommunalrådet Jan Stefanson (KD) menar att området kommer att få en mer central plats i och med skapandet av Bro Mälarstad som växer fram strax intill stationen.

– Det här är det största som har hänt i Bro på år och dar, säger Jan Stefanson.

Bilderna – ej sanningen

Vad som är viktigt att komma i håg med inspirationsskisserna är att dessa inte berättar hur det kommer att se ut. Kommunen vill i stället att de ska ses som diskussionsunderlag. Bilderna blir något att förhålla sig till och nu efterfrågar Upplands-Bro invånarnas tankar och idéer. Hur vill du att ett framtida stationsområde ska utvecklas?

"Väldigt glad"

– Jag är väldigt glad över den professionalitet som finns i projektet. Jag har bott i Bro sedan 1984, jag ser att nu händer väldigt mycket som kommer att ha en stor påverkan på Bros framtida utveckling, säger Jan Stefanson.

Varför är det viktigt att tycka till redan nu?

– Det är lika viktigt att tycka till nu som senare i den här processen, det är viktigt att Broborna förstår att deras åsikt har betydelse.

Varför håller ni ett så högt tempo i arbetet med Omdaningen av Bro?

– Det ligger inget självändamål i att dra ut på saker och ting.

Spelar inte valet nästa år in?

– Det är klart att det spelar roll på marginalen. En sån här process påbörjar man och kanske hinner man ta ett spadtag eller liknande, men vi måste ha tålamod, säger Jan Stefanson.

Så kan du tycka till:

Fram till 2030 så pågår Omdaning Bro. I detta projekt arbetar kommunen med att förändra och utveckla Bro både fysiskt men också socialt.

En viktig del i arbetet är invånarnas åsikter. Dessa kommer att tillvaratas genom enkäter, dialoger och olika typer av samråd.

Till den sista november kan den som vill tycka till om skisserna som visar ett framtida stationsområde i Bro. Mer information hittar du på kommunens hemsida.

Källa: Upplands-Bro kommun

Visa merVisa mindre