Att det behövs en tillfällig brandstation någonstans på Kungsholmen är det ingen tvekan om eftersom staden planerar att renovera den ordinarie stationen på Hantverkargatan.

Lika klart är att ingen vill ha den tillfälliga stationen som granne.

Planerna på en station vid Norr Mälarstrand stoppades av politiker i Stockholms stad och Region Stockholm i somras. Regionen uppgav dock att staden kunde få låna en parkering vid Sankt Görans sjukhus och bygga stationen där.

Men en bostadsrättsförening i Stadshagen ville inte heller ha stationen som granne och överklagade bygglovet till länsstyrelsen.

I november sa länsstyrelsen att en tillfällig brandstation visst får byggas i Stadshagen, men grannarna överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen och en dom därifrån lär inte komma på flera månader.

Det innebär att stadens tidsplan faller.

– Vi kommer att behöva revidera tidsplanen när överklagan är klar. Men renoveringen på Hantverkargatan har i sig ingen bortre tidsgräns, säger Linda Laine, pressansvarig vid fastighetskontoret.

Skulle varit på plats nu

Renoveringen av brandstationen skulle egentligen ha börjat redan sista kvartalet av 2022. Då var också tanken att den tillfälliga stationen vid S:t Göran skulle vara på plats.

Regionen, som äger marken vid Stadshagen, vill ha tillbaka den utlånade tomten vid årsskiftet 2024/2025.

Och eftersom renoveringen på Hantverkargatan beräknas ta cirka 1,5 år går inte schemat ihop på grund av överklagan.

Enligt Linda Laine behöver staden återuppta dialogen med Locum, regionens fastighetsförvaltare, när överklagan är klar.

– Det finns sedan tidigare en överenskommelse mellan politikerna om att vi ska vara på den platsen.

Inte frågat oss

Åsa Berg, kommunikationschef vid Locum, säger att staden inte har återkommit i frågan till Locum och därmed har man än så länge inte kunnat diskutera om tomten kan upplåtas längre än till årsskiftet 24/25.

– Vi får ta en diskussion med staden när de kontaktar oss. Fastigheten är strategiskt viktig och området är ett utvecklingsområde för sjukhuset för framtida behov.