https://www.mitti.se/nyheter/darfor-okar-sls-biljettpriser-ar-efter-ar/repveA!oRw0HMh55jrHQ7fKvlpSTg/

Amelie Tarschys Ingre (L):– Priset bör sättas med någon form av uppräkning mot index. Principen om 50 procents skattefinansiering och 50 procents biljettfinansiering är rimlig.

– Vi vill också att trängselskatten går till regionen och stockholmarnas kollektivtrafik, och inte till staten, och på så vis delfinansiera kollektivtrafiken.

Anna Sehlin (V):– 860 kronor. Avgiftsfritt för barn och unga upp till 18 år. Pensionärer åker gratis under lågtrafik. Vi vill också ta bort taken i färdtjänsten.

– Det lägre priset finansieras delvis med en skattehöjning om 30 öre. Om priset kan hållas nere är vi för en fifty–fifty-finansiering.

Sandra Ivanovic Rubin (MP):– Vi vill sänka taxan, det har blivit för dyrt. Studenter­ och pensionärer bör få åka för halva priset och sommarlovskortet bör bli permanent­.

– Finansiering hälften skatt och hälften biljettintäkter är ok. Det finns modeller som gör att man kan bygga ut kollektivtrafiken utan att behöva höja priset.

Désirée Pethrus (KD):– Den kan höjas med runt 30 kronor. Det är bättre med en mindre uppräkning varje år än att höja mycket på en gång.

– Kollektivtrafiken bör finansieras som i dag, fifty–fifty mellan biljettintäkter och skattemedel. Det borde också finnas ett mer flexibelt kort för dem som reser få dagar per vecka.

Gustav Hemming (C):– Priset får inte stiga mer än löneökningarna. Kollektivtrafiken är vårt viktigaste klimatverktyg och måste ta andelar från biltrafiken, och då är kvalitén viktigare än priset.

– Fifty–fifty skatt och biljettintäkter är en bra princip, men vi är öppna för att höja andelen skatt om pengarna går till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

Msciwoj Swigon (SD):– Prisutvecklingen måste vara förutsägbar och följa index. Men elkris och bränslekris kan påverka priset uppåt. Vi tycker att priset borde ha legat stilla under pandemin.

– Om ekonomin tillåter vill att både ungdomar och pensionärer åker gratis sommartid. Vi vill behålla modellen med fifty–fifty-finansiering.

Aida Hadzialic (S):– Vi vill bromsa prisutvecklingen, det är viktigt inte minst för klimatomställningen.

– Vi lovar inte att sänka priserna, men att prioritera barn och unga. Vi vill att sommarlovskortet blir permanent och att fritidskortet görs om till ett månadskort som kostar 150 kronor, i stället för som nu ett terminskort som blir en alltför stor utgift för en del.

Kristoffer Tamsons (M):– Inte en krona mer än nödvändigt. Men allt blir nu dyrare, som bränsle och byggkostnader, och då blir även kollektivtrafiken dyrare.

– Principen hälften skatt och hälften biljettintäkter har tjänat oss väl. Men vi jobbar stenhårt på att få alternativa intäkter, som reklam och att hyra ut butikslokaler.