Varför klipper kommunen inte gräset längre? Varför lämnas högar med sly och grenar utan att fraktas bort?

Det kan bero på stadens arbete med biologisk mångfald. I det ingår nämligen att skapa miljöer för att gynna insekter, svampar och andra mikroorganismer, och det kan för ett otränat öga se ut som "slarv".

En gråmulen februaridag möter Mitt i parkingenjören Annelie Björsell-Keiller och naturreservatsförvaltaren Jimmy Andersson i Rågsved för en promenad.

– Vi har till exempel nyligen ställt om från bruksgräs till slåtteräng här. Det gör att det blir en blommande ängsyta där pollinatörer trivs, säger Annelie Björsell-Keiller och pekar på ett område mellan Rågsvedsvägen och Huddingevägen, där gräset tidigare klipptes regelbundet.

– Det är ingen yta där folk brukar ha picknick, så den passade bra.

Särskilt betydelsefulla stråk

Byggtakten är intensiv i söderort, och bara i Hagsätra och Rågsved planeras minst 3000 bostäder, service och stärkta centrum fram till 2035. Där finns också Rågsveds naturreservat och Hagsätraskogen som blev naturreservat för snart två år sedan. Dessutom är området, Rågsved-Hagsätrastråket, ett av elva stråk som pekas ut som särskilt betydelsefulla i stadens åtgärdsprogram för biologisk mångfald.

– Det ska fungera som ett styrdokument, med konkreta förslag på hur stadsdelarna kan jobba med biologisk mångfald på de olika platserna. Till exempel använder vi mycket död ved för att göra miljöer där insekter och svampar trivs – i stället för att frakta den till en tipp där den bränns, säger Jimmy Andersson och visar en "högstubbe".

Utpekade platser i Skarpnäck, Farsta och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelar.

Utpekade platser i Skarpnäck, Farsta och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelar.

Stockholms stad

Det vill säga ett dött eller sjukt träd som har kapats från toppen och numera fungerar som en mat- och boplats för bland annat insekter och fåglar.

– Den uppskattas av hackspettar och starar, till exempel, säger Jimmy Andersson.

140 000 bostäder

Förutom Årsta-Enskede-Vantör omfattar åtgärdsplanerna även Skarpnäck och Farsta. Liknande finns för alla stadsdelar i staden.

– Det är extra viktigt nu när det byggs så mycket och gröna områden försvinner, säger Annelie Björsell-Keiller.

Stadens mål är att bygga 140 000 bostäder till 2030, och förslagen för att öka biologisk mångfald kan användas för att kompensera i samband med exploateringar när grönområden krymper eller försvinner. Men stråken i åtgärdsförslagen är inte fredade. Om staden beslutar om ett bygge i något av dem får miljöförvaltningen och stadsdelarnas parkingenjörer försöka kompensera för den grönska som försvinner.

– Områdena har höga naturvärden och bör bevaras, men det finns inga garantier, säger Annelie Björsell-Keiller.