En Vallentunabo i 90-årsåldern ansökte hos kommunen om så kallad riksfärdtjänst för att resa till Sörmland men nekades. Socialnämnden sa nej och hänvisade till att läkarintyget var mer än ett år gammalt.

Vallentunabon går med rollator, har mycket nedsatt hörsel, dålig syn, balans och orienteringsförmåga samt dåligt minne.

Men kommunen ansåg att hen ändå borde kunna ta färdtjänst till Centralen, hitta rätt tåg med stationens ledsagare, förstå när hen skulle gå av och sedan ta sig från stationen med ny färdtjänst.

Tåget stannar inte

Kommunen hade inte tagit reda på att tåget inte längre stannar på den ort som 90-åringen skulle till.

När Vallentunabon fick vanlig färdtjänst gjordes en grundlig utredning. Men den tog man ingen hänsyn till när riksfärdtjänsten nekades.

Förvaltningsrätten gör en annan bedömning och tror inte att Vallentunabon skulle kunna resa kollektivt. De ger därför 90-åringen rätt och upphäver kommunens beslut.