Lotta Byström Ünlü bor tillsammans med sin demenssjuka mamma i Bromma.

Från september har Lotta fått beskedet att antalet dagar som hennes mamma har rätt till en plats på avlastningsboendet, Pensionat Kinesen i Bromma, minskar från sju till fem dagar i månaden.

– Det uppdagades i somras, precis före midsommar. Stadsdelen hade bestämt att man skulle sluta med helgtjänstgöring, alltså man stänger inte ned helt och hållet men däremot blir det ingen helg, säger Lotta.

Korttidsboendet Pensionat Kinesen ligger i Traneberg.

Korttidsboendet Pensionat Kinesen ligger i Traneberg.

Anders Gustafsson

Pensionat Kinesen drivs av stadsdelen och bedriver vård av demenssjuka.

– Boendet är fantastiskt, de har kompetens, de har personer med drottning Silviautbildning när det gäller just demensvård, säger Lotta.

En vecka i månaden har Lottas mamma rätt till en plats på Pensionat Kinesen i Bromma.

Erbjuds färre dagar

Nu minskas tiden som mamman kan vara på boendet, från sju till fem dagar i månaden.

– I praktiken betyder det att det är tre dagar i månaden som jag kan åka bort eller göra andra saker än att ta hand om min mamma, säger Lotta.

Då har hon räknat med att det delvis går åt en dag till att lämna mamman på boendet och delvis en dag till att hämta mamman.

Lotta Byström Ünlüs mamma har varit demenssjuk i flera år. Lotta vill att hennes mamma ska kunna bo kvar hemma men ibland måste hon be äldreomsorgen om hjälp för att få lite egen tid.

Lotta Byström Ünlüs mamma har varit demenssjuk i flera år. Lotta vill att hennes mamma ska kunna bo kvar hemma men ibland måste hon be äldreomsorgen om hjälp för att få lite egen tid.

Anders Gustafsson

Att ta hand om en demenssjuk handlar om att vara på tårna i stort sett dygnet runt, låter Lotta förstå.

– Den här sjukdomen gör att minnet försvinner mer och mer, det blir många tokiga situationer, säger hon.

Mamman behöver hjälp med i stort sett allt.

– Vi har ju hemtjänst, naturligtvis, men det är jag som har henne 24 timmar sju dagar i veckan.

Förändring

Att Lotta och hennes mamma inte längre kan få avlastning helger på vårdinrättningen de har tillgång till innebär en förändring till det sämre, enligt Lotta.

– Då kan man säga, då får man väl sätta in henne på ett hem. Men jag vill gärna att hon ska få slippa det, hon har själv jobbat som undersköterska inom långvården som det hette på den tiden och jag tycker att det vore tråkigt. Hon är 98 år gammal och ska få avsluta sitt liv här hemma, tycker jag. Men man får se vad som händer och det är beroende av hur mycket jag orkar, helt enkelt, säger Lotta.

Caroline Hoffstedt, avdelningschef för äldreomsorgen i Bromma stadsdelsförvaltning, beklagar att stadsdelen gör den här förändringen.

– Det är inte Bromma stadsdelsnämnd som beslutar om den här verksamheten utan finansieringen kommer centralt från Stockholms stads budget. Vi får ett fast anslag årligen som inte räknats upp på flera år, stadsdelsnämnden har påtalat och belyst det till staden att problematiken finns. Vi har inte fått någon respons på det hittills, säger hon.

Caroline Hoffstedt ser ingen risk för att demensvården i stort i Bromma försämras på grund av det här beslutet:

– Vi kan fortsätta ge avlastning och säkra det stöder såväl till anhöriga som deras närstående, däremot betyder det att vi begränsar öppettiderna i just den här verksamheten, det beklagar jag. Vår utgångspunkt är att vi ska ge det stöd som den enskilde behöver, i vilka former avgörs av biståndshandläggaren i en löpande dialog med den enskilde äldre och dennes anhöriga.

Hittills i år har Pensionat Kinesen, som inryms i äldreomsorgens byggnad på Tranebergsvägen, tagit emot ett tiotal demenssjuka äldre från Bromma.

Hittills i år har Pensionat Kinesen, som inryms i äldreomsorgens byggnad på Tranebergsvägen, tagit emot ett tiotal demenssjuka äldre från Bromma.

Anders Gustafsson