PROBLEMDAMM? Redan före öppnandet av Blå Parken förra våren började flera sektioner av dagvattendammen att läcka. Foto: Charlotte Arwedsson

Delar av Blå Parken stängs av i sommar

Sol, hemester och härligt häng på bryggdäcket vid dammen i Blå Parken. Så hade sommaren i centrala Väsby kunnat bli. Men nu stängs en del av parken av på grund av reparationer av dagvattendammarna, som inte håller tätt.

  • Publicerad 08:37, 8 jun 2021

Sådant här händer ibland.

Marie Kjellman, projektchef Fyrklövern. Foto: Mikael Andersson

Blå Parken, Väsbys nya stadspark intill Väsby Centrum, invigdes förra våren. Men denna storsatsning fick redan från början ett sorgebarn: Dagvattendammen.

Dagvattendammen i Blå parken håller inte tätt (mitti.se)

Två av de fem sektionerna i dagvattendammen började före öppningen av parken att läcka. Sektionen närmast de blå husen har därefter vid två tillfällen tömts på vatten och grus har sugits upp och flyttats innan man har försökt laga läckaget.

Men dammarna håller fortfarande inte tätt.

– Nu har vi undersökt dammen noggrannare och tillsammans med sakkunniga kommit fram till hur vi ska åtgärda de problem vi har. Bland annat måste tätskiktet förstärkas, säger Marie Kjellman, chef för byggprojektet Fyrklövern, där Blå parken ingår.

Hon berättar att konstruktionen blev fel när dammen byggdes. Nu ska detta åtgärdas.

– Bland annat har en ledning åkt isär.

Varför har det blivit så här?

– Sådant här händer ibland. Vi jobbar självklart för att det ska fungera från början, men ibland måste man åtgärda saker i efterhand. Det viktigaste är nu att vi får en konstruktion som håller över tid, säger Marie Kjellman.

Det finns de som tycker att ni borde ha pålat och gjutit dammarna helt i betong och att konstruktionen med gummiduk är "dumsnål". Kommentar?

– Vi har valt en typ av konstruktion som fungerar, sedan har det blivit försvagningar på vissa ställen. Nu gäller det att förstärka så att det fungerar. Vi har valt tätskikt med gummiduk, alternativet att gjuta en betongbassäng hade varit mycket dyrare, säger Marie Kjellman.

Vem betalar reparationerna?

– Det vet vi först när vi har frilagt och åtgärdat vad som hänt.

Marie Kjellman beklagar att delar av parken måste hållas stängd under reparationsarbetena, men säger att det är en säkerhetsfråga.

– Norra delen av dammen stängs av som en säkerhetsåtgärd, så att ingen skadar sig. Parkens grönytor är dock öppna under hela tiden.

Marie Kjellman kan i nuläget inte svara på när hela parken kan öppnas.

– Det är svårt att säga hur lång tid arbetena kommer ta. Det beror på hur det ser ut när vi frilägger tätskiktet. Vi arbetar för att kunna öppna dammen så snart som möjligt så att Väsbyborna får njuta fullt ut av parken.

Reparation av dagvattendammen i Blå Parken

Arbetena påbörjades den 25 maj och planeras avslutas under sommaren.

Under tiden arbetena utförs kommer bryggdäcket samt delar av parken närmast dammen vara avstängda.

Gående i området ombeds ta vägen kring parken via Blå Gatan (se skyltar i området).

Inom kort kommer Drabantgatan öppnas upp och kan då användas.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre