Vi är rädda att det kommer få ödesdigra konsekvenser för tryggheten i vår del av staden. Under de senaste fyra åren har vi i liberaler i stadsdelen prioriterat trygghetsarbetet, och det börjar ge effekt.

Arbetet bedrivs i tätt samarbete mellan stadsdelsförvaltning, polis, skola och andra aktörer, och enligt evidensbaserade metoder. Det har gett resultat i form av ökad trygghet enligt flera undersökningar. Att den nya majoriteten nu istället för att fortsätta på det framgångsrika arbete som gjorts väljer att fokusera på en omorganisation av stadsdelarna är mycket illa.

Omorganisationer tar tid och energi. Den tiden och energin borde istället läggas på förebyggande arbete för de många unga som riskerar att fara illa i dessa stadsdelar. Även om situationen har förbättrats de senaste fyra åren har Järvastadsdelarna fortfarande stora sociala problem med fattigdom, trångboddhet och kriminalitet. För att komma till rätta med dessa problem krävs det att politiker och förvaltning håller järnkoll på utvecklingen och samarbetar tätt med civilsamhället. Att då slå ihop två stadsdelar och försöka spara in på antalet tjänstemän och politiker är helt feltänkt.

En person som har fattat detta är författaren och journalisten Diamant Salihu som i sin bok ”Tills alla dör” kraftfullt argumenterar för att de stora problemen på Järva uppstod efter att stadsdelarna Rinkeby och Kista slogs ihop till en enda. Nu är Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet alltså på väg att göra samma misstag igen. Det måste stoppas!