Festival. Den första, och hittills enda, upplagan av Lollapalooza i Stockholm lockade cirka 56 000 besökare till Gärdet sommaren 2019. Foto: Christoffer Röstlund Jonsson

De vill förbjuda Lollapalooza: "Kan döda fågelungar"

Lollapalooza är ett hot mot sånglärkorna som häckar på Ladugårdsgärdet. Det menar Förbundet för Ekoparken som kräver att festivalen ska förbjudas.

  • Publicerad 16:29, 5 feb 2021

Efter förra årets inställda festival siktar Lollapalooza på en storstilad comeback på Gärdet i början av juli. Biljettförsäljningen är i full gång, och artister som The Killers, Pearl Jam och Zara Larsson är bokade.

Men dessa sångfåglar är ett hot mot Gärdets sånglärkor, menar Förbundet för Ekoparken.

"Vi tror inte att artister och festivalbesökare vet om att festivalen kan döda fågelungar", skriver ordföranden Richard Murray i ett pressmeddelande.

Fåtal häckningsplatser

Bakgrunden är att Gärdet är en av ett fåtal kända häckningsplatser för sånglärkan i Stockholms län. Enligt Förbundet för Ekoparken innebär förberedelserna för Lollapalooza att gräset på Gärdet slås med maskin under lärkornas häckningsperiod – vilket leder till att de vilda fåglarna trängs undan, eller i värsta fall hamnar i slåttermaskinen.

Sommaren 2019 skickade Förbundet för Ekoparken in en skrivelse till Länsstyrelsen där de påpekade detta. Men länsstyrelsen ansåg att Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som upplåter marken åt festivalen, hade vidtagit tillräckliga försiktighetsåtgärder. Dessutom tog länstyrelsen fasta på att sånglärkan, som var rödlistad 2015, inte längre bedömdes vara hotad 2020.

Nu har Förbundet för Ekoparken överklagat länsstyrelsens beslut att inte vidta några åtgärder i frågan.

"Vi anser att länsstyrelsen grovt åsidosatt sitt ansvar att utöva tillsyn i detta ärende", skriver Förbundet för Ekoparken som kräver att festivalen borde förbjudas i enlighet med miljöbalkens stadgar om artskydd.