Som BVC-sköterska träffar Sabina Bladström föräldrar så gott som dagligen. De kommer till BVC i Älvsjö med sina barn, för kontroller av tillväxt, utveckling och vaccineringar

En våning under finns Älvsjö barnmorskeavdelning, dit blivande föräldrar kommer, och någon kilometer bort ligger den öppna förskolan, dit föräldrar tar sina barn för lek och umgänge.

Tre verksamheter som betyder mycket för föräldrar – och som i år har börjat arbeta tätare ihop för att bättre kunna stödja familjer och förebygga problem.

– Vi har alltid haft ett samarbete, men nu har vi systematiserat det. Det finns en styrgrupp och en arbetsgrupp som träffas regelbundet och pratar om vilka behov som finns för familjer i Älvsjö och hur vi ska möta dem, säger Sabina Bladström när Mitt i besöker barnavårdscentralen.

Emily Häller, verksamhetschef för Älvsjö vårdcentral och BVC i Älvsjö, tycker att det nya sättet att arbeta på är ett lyft.

Emily Häller, verksamhetschef för Älvsjö vårdcentral och BVC i Älvsjö, tycker att det nya sättet att arbeta på är ett lyft.

Märta Lefvert

Vilar på fyra ben

Med i samarbetet finns också stadsdelsförvaltningens avdelning för social omsorg, i form av två föräldrarådgivare. Samverkan vilar alltså på fyra ben: barnmorskeavdelningen, barnavårdscentralen, öppna förskolan och den sociala omsorgen.

Det är ett samverkan som finns på flera andra ställen i Stockholm, där Region Stockholm tillfört resurser för det. När allt är samlat på samma plats kallas det Familjecentral. I Älvsjö ligger öppna förskolan på en annan plats så här blir benämningen "familjecentralsliknande verksamhet".

– Men en familjecentral är framför allt ett sätt att arbeta på, där kommun och region samverkar. Det är det viktigaste även om vi strävar efter att få in öppna förskolan i samma lokaler på sikt, säger Emily Häller, verksamhetschef vid Älvsjö vårdcentral och Älvsjö BVC.

Både på öppna förskolan, BVC och på barnmorskeavdelningen upplever man att föräldrars och blivande föräldrars behov av stöd har ökat.

– Många börjar oroa sig för förlossningen väldigt tidigt, till exempel. Jag tror att en orsak är det stora informationsflödet som alla kan ta del av i dag, där problem målas upp och allt kanske inte stämmer med forskningen, säger barnmorskan Erika Grönberg.

Fångar upp problem

Ett viktigt syfte med samverkan är att fånga upp problem på ett tidigt stadium. Det kan gälla allt från amning och anknytning till missbruk och våld i hemmet.

– För oss på öppna förskolan känns det till exempel bra att kunna berätta om föräldrarådgivarna. För många är det ett stort steg att ta att vända sig till dem. Vi vill normalisera det. Det ska kännas som en naturlig sak att gå dit och prata, säger förskolläraren Lena Jonsson.

Den familjecentralsliknande verksamheten i Älvsjö är ännu under uppbyggnad. På sin resa har man haft hjälp av kolleger i Liljeholmen, där en familjecentral redan finns.

– Vi ska vara som ett skyddsnät runt familjer, säger Emily Häller.