Ett gäng grannar har samlats utanför sina hem i Lindalen. De kramas, hurrar och gör high-five, för dagen innan kom domen om Amaryllisparkens öde. Och de boende vann.

– Det känns helt overkligt, en sån befrielse! Vi kan kolla ut från fönstret och se vår fina park även i framtiden, säger Akil Ibrahim, vars hus ligger precis bakom den lilla skogsdungen.

– Jag tror inte jag har landat än. Allt vi har jobbat för under en så lång tid är nu verklighet. Ett kvitto på att det vi stått fast vid från början har varit det rätta, säger Denise Persson.

Sakägare. Solveig Dahl och Meilyn Larpes kramar om Denise Persson i parken dagen efter att domen fallit.

Sakägare. Solveig Dahl och Meilyn Larpes kramar om Denise Persson i parken dagen efter att domen fallit.

Pekka Pääkkö

Denise Persson är initiativtagare till arbetsgruppen Tillsammans för Amaryllisparken och har under två års tid arbetat nästan heltid med att stoppa exploateringsplanerna av parken.

– Det handlar om att Amaryllisparken är Lindalens sista grönområde och vår plats för rekreation. Barnen från förskolan bredvid använder parken hela tiden, pensionärer kommer hit och spelar boule och vi har en unik fauna av fladdermöss just här. Men allt detta förbises totalt av politiker.

Protester sen start

Planen var att bygga flerbostadshus om 3-5 våningar med cirka 170-200 bostäder. Sen detaljplanen för Amaryllisparken togs fram för nästan tre år sedan har tvisterna varit många.

Trots att många boende kring parken direkt höjde sina röster för att bevara parken och bland annat skickade in en protestlista med över 500 namn klubbades detaljplanen igenom i kommunfullmäktige den 25 augusti 2022.

– Jag förfasas över hur våra politiker som drivit frågan fullkomligt har kört över medborgarna genom att varken lyssna på sakägare eller vilja ta till sig den information och fakta som legat synligt för dem på bordet, säger Denise Persson.

Glad nyhet. Ett gäng pensionärer från PRO nyttjar boulebanan i Amaryllisparken flera gånger i veckan året runt. "Nu kan vi spela utav bara den", säger Kerstin Magnusson.

Glad nyhet. Ett gäng pensionärer från PRO nyttjar boulebanan i Amaryllisparken flera gånger i veckan året runt. "Nu kan vi spela utav bara den", säger Kerstin Magnusson.

Pekka Pääkkö

– Vi har ju flyttat hit just för att vara nära naturen. Beskedet om bygget kom som en chock och man har känt sig så ensam, maktlös och till och med förnedrad när ingen vill lyssna på oss som bor här, säger Akil Ibrahim.

Viktig plats för fladdermöss

Under hösten har arbetet med överklagan pågått. Beslut om detaljplaner angår ägare till fastigheter som ligger inom planområdet eller som gränsar direkt till detta. Hela 27 parter står i slutändan bakom yrkandet att mark- och miljödomstolen ska upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen.

– Denise har varit kapten, men vi har alla jobbat som ett team, läst på och samlat information, säger Meilyn Larpes som också bor vid gränsen av parken.

Alla anser att detaljplanen har flera allvarliga brister och oförenlig med parkens naturvärden.

– Vi påtalade tidigt i processen att alla utredningar inte är korrekt eller fullständigt utfärdade. Till exempel har kommunen inte förstått innerbörden av artskyddsförordningen och genomfört en fladdermusinventering vid fel tidpunkt på året och utan rätt utrustning, säger Denise Persson.

Hon har istället själv tagit initiativ till fladdermusinventeringar tillsammans med en av Sveriges ledande fladdermusexperter Johnny de Jong, som genomfördes sommaren 2021 och 2022.

Den efterföljande rapporten, som är granskad av forskare vid SLU, visar följande: sex fladdermusarter har påträffats i området varav två av arterna är rödlistade på grund av kraftig populationsminskning. För minst fem av arterna utgör Amaryllisparken ett prioriterat jaktområde.

Inventering. I somras fångade Denise Persson fladdermöss i Amaryllisparken med tillstånd från fladdermusforskaren Johnny de Jong. Här är en nordfladdermus som är rödlistad.

Inventering. I somras fångade Denise Persson fladdermöss i Amaryllisparken med tillstånd från fladdermusforskaren Johnny de Jong. Här är en nordfladdermus som är rödlistad.

Privat

Bjuda in till en skål

Och tisdag den 6 december kom domen. Mark- och miljödomstolen upphäver Tyresö kommuns beslut om antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis. Parken som grannarna kämpat för så länge ska bevaras.

– Man kan inte vara helt lugn innan tiden för överklagan från kommunen har passerat. Men efter det ska jag bjuda in till en skål. Det här är något svårt som vi har lyckats med och jag är väldigt stolt över alla inblandade, säger Denise Persson.

– Jag hoppas att vi med vår framgång kan inspirera andra medborgare att tro på sig själva, våga gå vidare i processen och samarbeta, för då kan man vinna, säger Meilyn Larpes.

Motparterna Tyresö kommun och Sveafastigheter kan överklaga domen senast den 27 december 2022.

Nu arbetar exploateringsenheten med överklagan av domstolens upphävande, men kan ännu inte ge besked om de kommer att överklaga. Det finns i dagsläget inget uppdrag att utreda annan bebyggelse.

Oppositionen: Kan vara spiken i kistan för byggplanerna

Trots hårdnackat motstånd från oppositionen lyckades S-L-MP-styret få igenom Amaryllisplanerna. Men efter det här bakslaget och en ny parlamentarisk verklighet blir det svårt att ta nya tag.

Enligt oppositionsråd Anki Svensson (M) kan domen från mark- och miljödomstolen vara spiken i kistan för byggplanerna i Amaryllisparken.

– Det tror jag. Sen vet man ju inte om de kommer överklaga, men det tror jag inte för att det handlar om ett formaliafel. Man la till någonting har inte ställt ut för granskning och medborgarna ska ha rätt att få tycka till, säger Anki Svensson (M).

– Kanske lyckas de överklaga och då får man börja om. Sen är det upp till styret att ta upp det i fullmäktige igen. Och det är inte så säkert att det kommer gå igenom den här gången med det nya minoritetsstyret. Nu är det väldigt hårt motstånd.

V är skeptiska

När detaljplanen antogs första gången var det bara med en rösts övervikt. Det var Vänsterpartiet som agerade stödparti och röstade med minoritetsstyret S, L och MP. Men nu är de skeptiska. 

– Jag tror inte det är så mycket att göra, om det är så att det går emot artskyddet så gör det ju det. Vi har stöttat detaljplanen och sett att det kan bli ett trevligt bostadsområde. Vi behöver bygga lägenheter. Men om vi fattat ett beslut som strider mot lagen ska vi såklart inte va dumma och påstridiga och fortsätta med det. Jag har svårt att tro att en överklagan skulle leda till någonting, säger Inger Gemicioglu (V), gruppledare.

Mindre makt efter valet

Efter valet har S-L-MP-minoriteten en ännu svårare parlamentarisk situation. Nu räcker det inte längre med Vänsterpartiets stöd. Det var en ensam centerpartist, Raymond Moubé, som genom att byta sida avgjorde vilka som tog makten. Och i frågan om Amaryllisparken har han och resten av Centerpartiet alltid gett ett tydligt nej.

– Vi kommer fortsätta kämpa för att det inte ska byggas i Amaryllisparken, vi vill värna om Lindalen. Det ska inte byggas några höghus där, säger Anki Svensson (M).

Anita Matsson (S) väljer att inte kommentera avslaget för detaljplanen.

Sen vet man ju inte om de kommer överklaga.