Blickfång. Ett 110 meter högt hus på en höjd kommer att synas på långt håll. 2026 beräknas det stå klart. Foto: White/Stockholms stad

De får bygga 110 meter hög skrapa i Hjorthagen

Den norska byggjätten OBOS tog hem markanvisningen för Gasklocka 4 i Hjorthagen. Det innebär att planerna på ett 110 meter högt hus i Hjorthagen fortfarande lever efter att Oscar Properties dragit sig ur.

  • Publicerad 08:49, 7 dec 2020

Under flera år planerade bostadsutvecklaren Oscar Properties för ett drygt 100 meter högt hus på tomten där Gasklocka nummer 4 stod.

Projektet fick stor internationell uppmärksamhet, och bakom skisserna stod det välrenomerade schweiziska arkitektkontoret Herzog & de Meuron.

Men för drygt ett år sedan hävde Stockholm stad avtalet med Oscar Properties, vilket kulminerade i en rättslig tvist som fortfarande pågår.

Norges HSB

I somras gick Stockholms stad ut med en ny markanvisningstävling. Och i dag står det klart att stadens val föll på den norska bostadsutvecklaren OBOS, genom dotterbolaget Kärnhem.

OBOS, som är en Nordens största aktörer, är medlemsägt och brukar jämföras med svenska HSB.

– Det är en bra part som har visat att de har förmåga att genomföra ett såpass stort och komplext projekt, säger Staffan Lorentz, Stockholms stads projektchef i Norra Djurgårdsstaden, till Mitt i Östermalm.

Tre arkitektkontor ska tävla

Markanvisningen för Gasklocka 4 innehåller 320 lägenheter, en förskola och lokaler i de nedre våningsplanen. Den första skissen har gjorts av White Arkitekter. Men den slutgiltiga utformningen av huset, som till fullo utnyttjar de 110 meter som detaljplanen tillåter, är en senare fråga.

– Tre arkitektkontor kommer att rita parallellt, och sedan väljer man det som är bäst. Staden har en vilja att det ska bli ett vackert hus med en hög arkitektonisk kvalitet.

Vilka har sista ordet – OBOS eller staden?

– I slutändan blir det en fråga för stadsbyggnadsnämnden som kommer att bevilja bygglov utifrån ett uppritat förslag.

Den 17 december ska beslut om markanvisningen tas i exploateringsnämnden. Planerad byggstart är 2023, och preliminär första inflytt 2026.

OBOS kommer även att få hyra Gasklocka 3, med tomrätt, av staden. Fackverket, som ser ut som ett skelett, ska bevaras och sedan utvecklas till en fastighet för kulturändamål. Dessa planer är dock ännu i sin linda.

OBOS är ett expansivt bolag och har sedan tidigare tre markanvisningar i Stockholm, bland annat på Kolkajen.

– Vi ser oss inte bara som bostadsutvecklare utan också som samhällsutvecklare, och för oss blir det därför viktigt att både tillvarata de värden som redan finns i området, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem i ett pressmeddelande.