Vi träffar Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet Sara Heelge Vikmång (S) i kommunhuset två dagar efter valet. Det är ännu ovisst vem av dem som kommer att styra Huddinge den kommande mandatperioden och samtal pågår i kulisserna.

Det blev en valrysare både på riksplanet och i Huddinge. Liksom i övriga Stockholmsregionen går Socialdemokraterna starkt framåt här. När alla röster utom de sena förtidsrösterna var räknade (64 av 65 distrikt) hade S ökat med 3,7 procentenheter sedan förra valet och får därmed två nya mandat.

Moderaterna backar nästan lika mycket som S ökar (3,2 procentenheter) och tappar två mandat.

– Vi hade hoppats på ett bättre resultat, det är naturligtvis tråkigt. Vi kommer att göra en ordentlig valanalys. Det tycks som att vi följer den trend som vi ser i riket och även i Stockholmsregionen. Det är tråkigt att vi inte kunde stå emot den trenden, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Är det ett dåligt betyg för ert styre?

– Det är för tidigt att dra den typer av slutsatser. Det ser ut som att koalitionen fortsatt blir det största blocket, om än med knappare marginal.

Trots de röda vindarna hade den moderatledda koalitionen, som styrt de senaste mandatperioderna, ett mandat mer när endast de sena förtidsrösterna återstod. De borgerliga partierna M, L, KD och C har tillsammans med de lokala småpartierna Drevvikenpartiet (DP) och Huddingepartiet (HP) 27 mandat medan den rödgröna får 26 mandat.

Oavsett hur den slutgiltiga mandatfördelningen blir är det mycket osäkert vilken konstellation som kommer att styra Huddinge kommande mandatperiod.

S bjuder in till samtal

Socialdemokraterna känner vind i seglen efter valframgången.

– Jag är så klart väldigt glad över att vi gör ett bra val och går framåt och att det sker samtidigt som M gör sitt sämsta val i Huddinge på 20 år. Det visar att Huddingeborna vill se en förändring, säger Sara Heelge Vikmång (S).

Hon öppnar också upp för samarbete över den traditionella blockgränsen.

– Alla partier går till val som enskilda partier. Vi kommer att inleda samtal med andra partier som vill inleda ett framåtsyftande styre. Vi kommer definitivt att bjuda in partier från det traditionellt sett andra blocket till samtal, säger Sara Heelge Vikmång.

C öppnar upp för samarbete med S

Ett parti som öppnar dörren för samarbete med S är Centern. Partiet ökade med 0,3 procentenheter i valet.

– Vi har gått framåt de senaste tre valen när Christian (Ottosson, redaktionens anmärkning) lett partiet. Att få fortsätta den trenden känns jätteroligt, samtidigt som jag är orolig över läget nationellt och konstaterar att den koalition som vi ingått i backar, säger Tomas Selin, gruppledare för Centerpartiet.

Han tror att valresultatet visar på att väljarna inte är helt nöjda med den styrande koalitionen.

– Jag tror att det finns ett missnöje kring några av de frågor som koalitionen drivit och områden där man tycker att vi inte har lyckats tillräckligt väl. Jag tror att hemtjänsten kanske är den tydligaste sakfrågan. I övrigt tror jag att det kan finnas en allmän känsla av otrygghet och en bild av att vi inte lyckas tillräckligt bra med skolan.

Tomas Selin ser nu ett förhandlingsläge för Centern.

– Vi vill få igenom så mycket som möjligt av vår politik och vi har varit tydliga med vilka områden vi valt att prioritera: det är skola, klimat och företagande.

Kan ni tänka er att byta lag?

– Vi har inte landat i vilket styre vi vill ingå i. Vi kommer att ha samtal med både M och S och vi tänker ta tid på oss och inte skynda in i ett nytt styre.

SD får ett mandat mer

De små partierna har nu en förhandlingsposition.

– Vi får alltid frågan efter varje val från S. Vi brukar ställa samma krav och det är kommundelning. Vill man inte det är det ganska ointressant, säger Ingalill Söderberg (DP).

Såväl DP som HP säger att de kan tänka sig att samarbeta med alla partier i fullmäktige.

På riksplanet har M och KD varit tydliga med att de kommer att samarbeta med SD om de får makten. Men enligt Daniel Dronjak är det inte aktuellt med några andra konstellationer än den som varit i Huddinge, för M:s del.

– Från Moderaternas sida är det vår absoluta förhoppning och vilja att styra i den koalition som vi gör. Vi har varit väldigt tydliga med att vi trivs bra i det samarbetet. Vi ser inte någon annan inriktning, säger han.

Sverigedemokraterna har haft en vågmästarroll i Huddinge den senaste mandatperioden. Partiet ökade 1,3 procentenheter och knep ytterligare ett mandat.

– Det ökar våra chanser till inflytande, inte bara i frågor som ligger på bordet utan även i frågor som är viktiga för oss som språkkrav i förskolan och äldreomsorgen och att stärka vägunderhållet, säger Felix Byström (SD).