I skärgårdsstiftelsens naturreservat på Södertörn står i dagsläget tusentals döda granar. Boven i dramat är den beryktade granbarkborren vars framfart i skogarna på sikt kommer att äventyra säkerheten för den som besöker skogarna.

– Om granarna skulle få stå kvar och ruttna skulle de om fem-tio år börja falla och utgöra en stor fara. Det mesta måste tas bort, säger Anders Berglund, skärgårdsstiftelsens förvaltare, som understryker den enorma omfattningen av skada som granbarkborren åstadkommit.

– Det är de värsta angreppen någonsin, det har aldrig dött så många granar i Sverige som under de senaste tre åren.

Häringe värst drabbat

Granbarkborrens framfart gör att det nu är dags att ta till det tunga artilleriet i reservaten på Gålö och Häringe-Hemmersta, men även ute på öarna Ålö-Rånö, Utö och Nåttarö. Allra värst är det i Häringe där Anders Berglund befarar att det finns risk att det mesta av granskogen är död inom tio år om vi inte har några rejält kalla och blöta somrar framför oss.

– Om vi inte tar bort gran i det skadade beståndet riskerar det att sprida sig. Vi hoppas med de här åtgärderna göra det möjligt för de granskogar som är kvar att överleva.

Han är samtidigt medveten om att många kommer att reagera när skogen tas över av stora skogsmaskiner.

– Det kommer tyvärr både bullra mycket och se ganska bedrövligt ut de första åren. Men så småningom kommer det att bli väldigt fint, säger han.

Kommer att ta tid

Nu vill skärgårdsstiftelsen skapa någonting mer långsiktig hållbart och på många håll plantera tall och lövträd i stället för gran. Det kommer dock att ta 15-20 år innan skogen återigen växt till sig.

Vad beror det på att det blivit så här?

– Barkborren finns naturligt i våra skogar men har ökat kraftigt under de senaste 7-8 åren i östra Sverige, främst beroende på att vi haft många somrar med mindre regn än normalt. Granen stressas av torka och har svårt att försvara sig och blir då ett lättare byte för borrarna. Den extremt torra och varma sommaren 2018 utlöste sedan det här stora angreppen vi ser idag, förklarar Anders Berglund.

Arbetet har precis startat på Gålö och Häringe-Hammesta för att sedan fortsätta på öarna där allt ska vara färdigt innan sommaren.