I Vallentuna finns mängder av olika namn på gator, parker, torp, byar och gårdar. Ortsnamn finns på alla geografiska objekt – men vad betyder de egentligen? Och vad vet lokalborna om deras ortnamns ursprung?

Sigurd Rahmqvist är medeltidshistoriker samt ordförande för Vallentuna hembygdsförening och menar att man måste gå tillbaka till de allra tidigaste källorna för att förstå varför platser heter som de gör.

– Nästan alla ortsnamn i Vallentuna är väldigt gamla och går tillbaka till järnåldern. Det kan vara 1 500 år eller till och med 2 000 år gamla namn, och kan därför vara svåra att tolka, säger Sigurd Rahmqvist.

Inga-Lill Karlsson är bosatt i Lindholmen och har bott i Vallentuna hela sitt liv.

Inga-Lill Karlsson är bosatt i Lindholmen och har bott i Vallentuna hela sitt liv.

Mira Hedberg

På Roslagsbanans station möter Mitt i Inga-Lill Karlsson, bosatt i Lindholmen.

Vat du varför Vallentuna heter Vallentuna?

– Jag har verkligen ingen aning, och jag är ändå född här, säger hon.

Vallentuna är från första början ett bynamn och kallades först för Valaendatunum år 1253, vilket betyder "Vallandbornas Tuna". Valland tros vara ett ö- eller bygdenamn. I Språk- och folkminnesinstitutets svenska ortnamnslexikon går det att läsa att ordet "tuna" har används historiskt sett som namn på centralorter, likt engelskans "town". Ordet har tidigare betytt "gården framför andra" och det är i dag många orter som slutar med "tuna".

– Man har diskuterat mycket kring vad tuna-namnen har betytt. Om det kan ha varit någon gammal administration eller om det har med den hedniska kulten att göra vet man inte. Det kan egentligen ha alla möjliga förklaringar, säger Sigurd Rahmqvist.

Här bodde mjölnarna

Ett par stationer från Vallentuna ligger Molnby. Det är tyst och ödsligt när Mitt i anländer till det lilla områdets järnvägsstation. Förutom hästar ses endast en levande varelse i sikte – Lena Andersson. Hon berättar att hon arbetar som platschef på ett gruppboende i området.

Lena Andersson är platschef på en verksamhet som öppnade för ett år sedan i Molnby. Hon berättar att det känns som att åka på semester varje gång hon ska till jobbet.

Lena Andersson är platschef på en verksamhet som öppnade för ett år sedan i Molnby. Hon berättar att det känns som att åka på semester varje gång hon ska till jobbet.

Mira Hedberg

– Jag har inte tagit reda på var namnet kommer från, så jag har faktiskt ingen aning, säger Lena Andersson.

Man tror att platsen har fått sitt namn från mjölnare som bott där. Under medeltiden hette det Mölneby och är ett av orden som då betydde kvarn, menar Sigurd Rahmqvist.

– Det har funnits en liten vattendriven kvarn redan under medeltiden, alldeles nedanför ån som rinner förbi. På den tiden utnyttjade de vattenkraft så mycket som möjligt.

I Vallentuna finns många platser med efterleden "sta", som förklaras som "stad". Något Sigurd Rahmqvist menar betytt plats på mycket gammal svenska.

– Det är dock svårt att veta varför det heter Bällsta, Kragsta, Sursta och Ormsta. Det kan ofta ha att göra med terrängen på platsen men en del tror även att det kan vara namn på den person som från början bosatt sig på platsen och brukat jorden. Men det går inte ens att hitta så gamla namn på runstenar, berättar han.