Narin Antonia Jamal och Stefano Pani kommer gående med barnvagnen, en vanlig grå eftermiddag i augusti.

Vid Örskolan blir kulörerna desto fler. Här ser orange och lila trappsteg ut att "sticka upp" ur gång- och cykelbanan.

– Ett övergångsställe med färgglada färger? tänker Narin.

– Något de gjort för att barnen ska ha något roligt där? funderar Stefano.

För den som kommer cyklande ser målningen ut att sticka upp ur vägen.

För den som kommer cyklande ser målningen ut att sticka upp ur vägen.

Alexander Kuronen

I själva verket är 3D-målningen längs Örsvängen stadens knep för att förbättra trafiksäkerheten utanför skolan.

Alternativ till farthinder

Sedan 1990-talet har andelen elever som tar hojen till plugget halverats. Tråkigt, tycker stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande Martin Solberg (MP).

Han hoppas att den nya färgklicken ska bidra till att sänka hastigheterna och därmed till att vända trenden.

Hur kan en 3D-målning minska hastigheten på gång- och cykelbanan?

– Det vi vill uppnå här är en tryggare trafikmiljö för de många barnen som rör sig utanför Örskolan. Flera andra städer i Sverige har testat 3D-målningar på bland annat övergångsställen som ett sätt att sänka hastigheten och öka uppmärksamhet bland förare som ett alternativ till klassiska farthinder, säger Martin Solberg.

Öppen för breddning

Om den 100 meter långa färgklicken får önskad effekt återstår att se. Klart är i alla fall att fotgängaren Narin Antonia Jamal än så länge föredrar att promenera längs Ursviksvägen – eftersom gång- och cykelbana är separerade där.

Färgerna skiftar beroende var i cykelbanan man befinner sig. Just här är de lila och rosa.

Färgerna skiftar beroende var i cykelbanan man befinner sig. Just här är de lila och rosa.

Alexander Kuronen

– Det kan vara stökigt där men känns ändå bättre, för där finns en linje som visar var man ska gå, säger hon.

Varför används inte samma lösning längs Örsvängen?

– Gång- och cykelbanan utanför Örskolan är i dagsläget för smal för att separera på samma sätt som längs Ursviksvägen, men att bredda fler gång- och cykelbanor i framtiden är inte främmande för mig, säger Martin Solberg.