Mitt i har tidigare skrivit om att Västerleds församling lägger ned en del av sin förskoleverksamhet, Allmänna förskolan.

Församlingen vill lägga pengarna på församlingens övriga verksamhet.

Vid de intervjuer Mitt i gjorde inför artikeln framkom att förskolan inte har haft en rektor för förskolan.

Något utbildningsförvaltningen slog ned på vid en granskning av förskolan 2018.

Anna Rydin, enhetschef på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, skriver i ett mejl till Mitt i att hon inte kan svara på vad det har haft för konsekvenser att förskolan inte haft en rektor sedan starten 2006, eller förskolechef som det hette tidigare.

"Generellt har rektorn ansvar för den pedagogiska ledningen och förskolans inre organisation, medan huvudmannen (församlingen) alltid har det yttersta ansvaret för verksamheten", skriver Rydin.

"Kravet fanns inte"

Peter Träisk, kyrkoherde i Västerleds församling skriver i ett mejl till Mitt i om varför man inte hade en rektor redan från start 2006:

"Kravet på rektor fanns inte vad jag förstår när verksamheten startade och fick sitt tillstånd".

Peter Träisk, kyrkoherde i Västerleds församling.

Peter Träisk, kyrkoherde i Västerleds församling.

Mikael Andersson

Enligt Peter Träisk har det inte haft någon praktisk betydelse att förskolan inte haft en rektor.

"Personalansvaret har alltid vilat på kyrkoherden liksom arbetsmiljöansvaret på huvudmannen Västerleds församling genom kyrkoherden."

Tillsatte rektor

Utbildningsförvaltningen har inga planer på åtgärder mot något som skedde innan tillsynen 2018.

"Vi kan inte förelägga en huvudman att åtgärda något som var en brist för flera år sedan om bristen nu är åtgärdad, vilket den blev i tillsynen som avslutades 2019", skriver Anna Rydin i sitt mejl.

2019 tillsatte förskolan en rektor som var behörig. Peter Träisk skriver att den personen nu ska gå i pension.

"Att avsätta tid till rektorsutbildning för en så liten verksamhet som har haft har egentligen inte varit motiverat och sågs inte nu heller motiverat", skriver han.