I dag går tio barn i Allmänna förskolan i Västerleds församling, enligt kyrkoherde Peter Träisk.

Det innebär att åtta av förskolans 18 platser står tomma.

– Om det fanns möjlighet, ekonomi, stor tillströmning av barn och större verksamhet som kunnat bära rektorsutbildning hade det varit bra, säger kyrkoherde Peter Träisk, men konstaterar i nästa andetag att så inte är fallet.

Yasmine Hernebo har barn på förskolan.

Hon tycker att beslutet om stängningen kommit väl hastigt.

Yasmine Hernebo, förälder.

Yasmine Hernebo, förälder.

Privat

– Det vi föräldrar är kritiska till är att ett besked kommer två månader innan stängning. Det lämnar oss föräldrar i en desperat situation, de flesta som bor i Stockholm vet att det inte är enkelt att få en förskoleplats, säger hon.

Hon tycker också att informationen brustit.

– Vi ifrågasätter att man fattar ett sånt här drastiskt beslut med svåra konsekvenser utan ordentligt underlag. Man hävdar att det handlar om ekonomin. Vi har bett om underlag men har inte fått det, säger hon.

Lyder under skollagen

Verksamheten i Allmänna förskolan i Västerleds församling bedrivs under skollagens läroplan. Stockholms stad har vid en inspektion framhållit att verksamheten måste ha en rektor, vilket förskolan inte har, någon dispens gavs inte. 

Församlingen har övervägt att låta en av personalen gå en rektorsutbildning.

Men beslutet har blivit ett annat.

– Allt sammanvägt behöver vi prioritera annat. Förskolan är en icke kyrklig verksamhet som det är, som kostar så pass mycket med så pass få barn, säger Peter Träisk.

Yasmine Hernebo är inte nöjd med svaret.

– Svenska kyrkan är inte skyldig att driva förskola, men när man väl öppnat ska man följa skollag och barnkonventionen. Vi hade hoppats att församlingens ledning skulle lyssna på oss föräldrar. Jag tycker att det är bedrövligt att man behandlar barnen på det här viset, jag tycker att man ska bli upprörd på barnens vägnar, då måste vi vuxna tala för barnen.

Peter Träisk, kyrkoherde i Västerleds församling.

Peter Träisk, kyrkoherde i Västerleds församling.

Mikael Andersson

Peter Träisk säger att alla kontaktytor med människor är bra:

– Men i prioriteringslägen tvekar jag inte. Det här beslutet är det rätta, bland annat för att församlingen ska kunna behålla den Öppna förskolan (se faktaruta) och församlingens körverksamhet där trehundra personer deltar.

Allmänna förskolan i Västerleds församling stänger i augusti.