Glada miner. Så här såg det ut när regionråden Kristoffer Tamsons (M) och Tomas Eriksson (MP) premiäråkte med det första C30-tåget i trafik. Foto: Filip Magnusson

Därför försenas SL:s nya t-banetåg

Lockdowns, sjukfrånvaro och svårt med leveranserna. Pandemin gör nu att tunnelbanans nya C30-tåg försenas. Även upprustningen av de äldre C20-tågen fördröjs.

  • Publicerad 05:15, 18 nov 2021

Behövde tänka om och hitta en ny lösning

Leveranserna av de nya C30-tågen som ska trafikera tunnelbanans röda linje försenas. Även tidplanen för upprustningen av de äldre C20-tågen har spruckit.

Det framgår av Region Stockholms delårsrapport, som behandlas i regionfullmäktige den 16 november.

Anledningen är, inte helt oväntat, pandemin.

– Omfattande lockdowns, sjukfrånvaro och brustna leveranskedjor har påverkat både vår leverantör och deras underleverantörer under pandemin. På så sätt har hela produktionskedjan för C30 påverkats under både år 2020 och år 2021, säger Elin Lindström vid trafikförvaltningens presstjänst.

20 vagnar hittills

Totalt har 96 nya vagnar beställts, motsvarande 48 fullängdståg, och av dem har 20 vagnar nu levererats av tillverkaren tyska Bombardier. Ytterligare fyra vagnar väntas levereras innan året är slut.

Så här ser de nya t-banetågen ut

Det första C30-tåget kom i trafik i oktober förra året, och 2024 är det tänkt att de sista fordonen ska anlända.

Personalbrist

När det gäller C20-tågen så är det framför allt brist på personal hos leverantören som ställt till det. Personalbehovet har i dubblerats på grund av hög sjukfrånvaro, och det har varit svårt att hitta yrkeskunniga som kan täcka upp.

Men under 2021 har de också befunnit sig i början av arbetet, vilket är en störningskänslig period, förklarar Lindström:

– Det är i början som risken är högst för oförutsedda utmaningar som innebär att produktionstakten kan gå ner tillfälligt, och det gäller särskilt i tekniskt komplicerade arbeten. Ett exempel är att det uppstod svårigheter med att lyfta vagnarna i början, som gjorde att vi behövde tänka om och hitta en ny lösning.

Färre kan sitta

Totalt är det 271 tunnelbanevagnar som renoveras. De gamla sätena tas bort, och nya sätts in men på längden så att ytorna blir större. Fler kan åka med, men färre kan sitta. Det blir också fler kameror och bättre reseinformation.

Åsikterna om nya t-banetågen går isär

I budgeten hade man räknat med leverans av 115 vagnar under 2021, men allt är nu 12 månader försenat.

I dag är 34 vagnar färdiga, motsvarande 11 tåg i trafik. Även här beräknas de sista fordonen komma i trafik under 2024.

Under november 2017 hävde SL kontraktet med leverantören av det nya trafikstyrningssystemet, vilket betyder att inget nytt signalsystem installeras.

De nya tågen kommer att köra på det befintliga signalsystemet. Ett projekt har startats för att säkerställa att nödvändiga åtgärder utförs för att det befintliga signalsystemet ska hålla och fortsätta vara säkert.

Så rustas röda linjen – för 10,7 miljarder

Ny depå i Norsborg.

Upprustning av tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg.

96 nya tunnelbanevagnar (48 fullängdståg) varav 20 levererats.

Ombyggda depåer.

Uppgradering av IT-system (speciella signalboxar gör att de nya tågen kan kommunicera med röda linjens gamla signalsystem).

Hela uppgraderingen av röda linjen är budgeterad till 10,7 miljarder kronor.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre