Som Mitt i tidigare har berättat övergår nu Migrationsverkets boenden till kommunernas ansvar. Varje kommun har nu fått ett antal ukrainska flyktingars boendesituation att ansvara för.

Hanterbart

För Upplands Väsby kommun har det inte inneburit en hög siffra – kommunen ska ordna boende åt 15 personer.

– Alla femton personer är redan placerade i lägenheter inom kommunen, säger Mikael Kampner, integrations- och arbetsmarknadsstrateg i Upplands Väsby kommun.

Föredelningen baseras på en dialog med länsstyrelser och kommuner, där olika faktorer spelar in. Blanda annat bedöms arbetslösheten och hur många bostäder som finns att tillgå i kommunen.

– Upplands Väsby har historiskt tagit emot många flyktingar vilket också bidrar till den låga volymen, säger Mikael Kampner.

Fler än 15 i kommunen

Gemensamt för nästan alla kommuner är att fördelningstalen är lägre än antalet ukrainare som befinner sig där just nu. Många flyktingar har redan ordnat bostad på egen hand och ingår inte bland de 23 500 som fördelats.

Enligt Mikael Kampner har det pendlat mellan 300 och 350 flyktingar som hittat egen boendelösning hos vänner eller bekanta i kommunen.

– Detta är en helt annan typ av utmaning för kommunerna, om man sen inte kan bo kvar och barnen måste börja i en ny skola i en annan kommun, säger Mikael som ett exempel.

Från det att en kommun har fått namn och personuppgifter på den som ska komma har man 28 dagar på sig att färdigställa en boendelösning. De som tvingas lämna sin nuvarande kommun kan räkna med att flytten går redan i sommar, i första hand till kommuner i närheten.