Bostadsbristen i Stockholm är stor. För att underlätta för studenter hyr Stockholms stad ut mark i Bredäng till DCL Björksätra som har fått bygga tillfälliga studentlägenheter vid den numer stängda Björksätraskolan. 

2014 stod 276 studentlägenheter klara, byggda i prefabricerade modulhus som skulle vara lätta att ta bort eftersom staden på sikt vill kunna använda marken till annat.

Misstänkt knarkhandel

Men de det senaste året har studentlägenheterna stått tomma. Om det vittnar boende i Bredäng och Sätra till Lokaltidningen Mitt i. Det bekräftas även av Fanny Larsson, projektledare på exploateringskontoret. 

– Vi har fått in flera klagomål från boende att ingen verkar bo där och att det händer otrygga saker, det misstänks någon form av knarkhandel där och är även klotter, säger hon.

Enligt stadens avtal med DCL Björksätra så får de hyra marken under hela 2023, men nu har staden börjat undersöka vad som ska ske med kontraktet. 

– Om det är väldigt illa så kan man säga upp ett avtal i förtid, men det föregås alltid av en dialog, säger Ragnhild Fahleryd är chef för markförvaltarna på exploateringskontoret. 

Studentlägenheterna står tomma men i vår kan nya studenter flytta in i några av dem säger den nya fastighetsägaren.

Studentlägenheterna står tomma men i vår kan nya studenter flytta in i några av dem säger den nya fastighetsägaren.

Angie Gray

Nya ägare lovar bättring

Sören Eskilsson är vd på DCL-Björksätra.

Varför står studentlägenheterna tomma?

– De tomställdes för ungefär ett år sedan eftersom det var problem med sprickor i skivorna i golv och väggar, så vi råddes av experter att tömma husen för att se vad vi kan vidta för långsiktiga åtgärder. Bolaget har också fått nya ägare i höstas och jag tillträdde som ny vd i december, så det har tagit lite tid, säger Sören Eskilsson. 

Men nu ska flera av lägenheterna börja hyras ut igen. 

– Av de totalt 276 lägenheterna så kan vi hyra ut 79 stycken omgående vilket kommer att ske under våren. Och vi tittar på en lösning för att renovera de övriga 196 och göra dem uthyrningsbara under året, säger Sören Eskilsson. 

Varför har det tagit så lång tid?

– Det tar lång tid att utreda och sedan tog ägartransaktionen tid.