Planerna för det nya Ekerö centrum har tuggats länge. Byggbolaget Wallenstam skrev på ett köpeavtal för tomten vid bussgaraget redan 2014, med en preliminär tidsplan där en detaljplan kunde stå klar 2017 och en möjlig byggstart året efter.

Först 2021 togs ett kliv framåt och en visionsplan antogs av kommunstyrelsen i september. Då sades det att planarbetet skulle börja redan samma år, eller under 2022. Men sedan dess har det varit rätt tyst.

Oppositionsråd Hanna Svensson (S) är kritisk till fördröjningen.

– Jag är orolig för att att vi framstår som oseriösa aktörer när vi inte kommer vidare. De som ska bygga sitter redan med miljoner i investeringskostnader, säger hon.

Hanna Svensson (S) är kritisk till att planarbetet drar ut på tiden. ”Den här planen skulle ha blivit klar innan valet”,  säger hon.

Hanna Svensson (S) är kritisk till att planarbetet drar ut på tiden. ”Den här planen skulle ha blivit klar innan valet”, säger hon.

Mikael Andersson

Under kommunfullmäktiges sammanträde i december lyfte hon frågan till kommunstyrelsens ordförande Johan Elfver (M).

– Johan svarade då att allt är på rull, men det är inte riktigt sant. Den här planen skulle ha blivit klar innan valet, säger hon.

”Mycket behöver lösas”

Att SL ännu inte har börjat bygga den nya depån i Skå som gör det möjligt för Wallenstam att köpa loss garagetomten kan inte användas som ursäkt, menar hon.

– Det är mycket som behöver lösas innan vi är inne på att börja bygga. En detaljplan är en lång process och vi behöver komma vidare.

Förhandlingar

Johan Elfver menar att om man backar bandet ett decennium så är det SL:s byggplaner för bussdepån i Enlunda, där detaljplanen överklagats till högsta instans innan den vann laga kraft, som bland annat varit orsak till att planarbetet dröjt i Ekerö centrum.

Men det som nu ligger i vägen är att den kravspecifikation som beslutades av kommunstyrelsen fortfarande förhandlas med markägarna.

– Det är inte kommunen som äger marken där bussdepån ligger i Ekerö centrum utan det är SL och en privat fastighetsexploatör som har option på att utveckla platsen, och de är inte helt överens om den kravspecifikationen, säger Johan Elfver.

Johan Elfver (M) kan inte ge besked om när detaljplanen kan vara klar. "Vi får återkomma i den frågan", säger han.

Johan Elfver (M) kan inte ge besked om när detaljplanen kan vara klar. "Vi får återkomma i den frågan", säger han.

Mikael Andersson

– Vi vill ha en ganska lågmäld bebyggelse, som skapar den småstad vi vill att Ekerö centrum ska vara. Men som fastighetsexploatör vill man ofta bygga så mycket som möjligt för att maximera byggrätterna. 

Nu pågår förhandlingar med markägarna och exploatörerna, och de förhandlingarna är det kommunens tjänstemän som håller i.

– Jag har ingen status på det i dagsläget, men vi kommer att återkomma i den frågan, säger Johan Elfver.

Innan kravspecifikationen är accepterad av markägarna kan inte detaljplanen tas fram, och innan den har vunnit laga kraft kan inga bygglov ges.

Ingen definitiv tidsplan

En definitiv tidsplan för när en spade kan sättas i marken för bygget av det nya Ekerö centrum vill Johan Elfver därför inte ge.

– Det är komplicerade processer med många dimensioner och intressenter att ta ställning till. Då blir det långa ledtider, säger han.  

Det viktiga är att denna centrala plats i kommunen blir så som Ekeröborna vill ha den, menar han.

– Den kravspecifikation och strukturvision som togs fram 2021 bottnar i en medborgardialog där tusentals människor deltog. Det är vad våra medborgare vill se i sitt centrum, säger han.  

Från Wallenstams sida är man fortfarande intresserade av att bygga på bussgarage-tomten. Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör på Wallenstam, säger att de påverkas av att planeringen drar ut på tiden, då de inte vill att tomten står öde under en period.

”Vi påverkas såklart av att kommunens planering drar ut på tiden. Vi hoppas att kunna komma igång med utvecklingen så snart som möjligt så att det inte ska behöva bli en tom tomt i Ekerö centrum när bussdepån flyttar utan att det blir en bra timing med SL:s planer”, skriver Elisabeth Vansvik i ett mejl till Mitt i Mälarö.

Vi frågade Ekeröborna: Vad tycker du om Ekerö centrum?

Mikael Andersson

Bosse Bosiö, 79, Ekerö, tillsammans med barnbarnen Edith Rosenholm, 10, och Tage Rosenholm, 5:

– Jag tycker att centrumet är helt okej, allt som behövs finns. Jag hade dock önskat mig bättre parkeringsplatser. Det är alltid problem att få parkering. Sedan skulle jag gärna haft någon bättre herrkipering här också, säger Bosse Bosiö. 

 – Jag tycker om Ekerögrillen, för där finns goda hamburgare, säger Tage Rosenholm.  

 – Jag skulle önska mig mer klädbutiker här, säger Edith Rosenholm. 

Mikael Andersson

Monica Sandberg, 80, Hagen:

– Jag gillar fiket och fikar där ibland. Jag vill även ge en eloge till vårt fantastiska bibliotek som de flesta verkar vara nöjda med. De anordnar aktiviteter och har gäster och olika teman, säger Monica Sandberg och fortsätter:

– I stället för konstverket på torget skulle jag vilja ha en stor ek med grenar som skuggar, och soffor under. 

Mikael Andersson

Hampus Förnemark, 30, Ekerö:

– Jag är nöjd med centrumet, här finns allt man behöver som gym, mataffär och bra bussförbindelser.

Mikael Andersson

Aida Kumbaric-Norberg, 36 och Amelia, 5, Ekerö:

– Jag tycker att det är trevligt här. Men man kunde haft lite fler klädbutiker förutom Kappahl. Sedan vore det bra om det fanns mer öppet på söndagar, säger Aida Kumbaric-Norberg. 

Mikael Andersson

Olle Schaeffer, 79, Närlunda:

– Jag är nöjd med centrumet, allt man behöver finns här som Systembolaget, Ica och ett bageri. Jag skulle dock gärna ha fler parkeringsplatser här.