För många fotbollsälskare kommer hybridgräsplanerna på Gärdet som en skänk från ovan.

Men när de väl var på plats var det många som började undra – är de inte lite väl små för att få kallas för 11-spelsplaner?

– De mäter 90 gånger 45 meter. Det är det absoluta minimimåttet för att man ska få spela 11-manna. Men i praktiken är det ingen som bygger så idag, säger Gärdetbon Marcus.

Marcus, som är en hängiven fotbollsfarsa som tränar barn och unga i Djurgården, menar att det finns flera nackdelar. En är att spelare som vänjer sig vid att spela på en mindre plan kan få det svårare när de sedan spelar på en annan, större plan.

– Det går inte heller att utnyttja planerna lika bra, eftersom en fullstor plan går att dela upp i två, fyra eller till och med åtta planer utan att man går under de rekommenderade måtten.

Även Svenska fotbollsförbundet har ställt sig frågande till måtten på hybridgräsplanerna på Gärdet. Lars Ekholmer är ordförande i Stockholms Fotbollsförbund som varit pådrivande i bygget av planerna. Han säger till Mitt i Östermalm att det från början var bestämt att planerna skulle bli fullstora 11-spelsplaner.

– Som det är nu är det i praktiken snarare 9-spelsplaner och vi har inte fått någon godtagbar förklaring till det.

Inte heller Robin Johansson, som är den på Stockholms fotbollsförbund som jobbat närmast projektet, vet varför. Samtidigt är man noga med att poängtera att planerna är ett välkommet tillskott i vilket fall.– Vi från fotbollen är supernöjda att det har kommit till två planer, att de sedan blev mindre än tänkt är olyckligt.

Svaret på frågan varför det inte blev några fullstora 11-spelsplaner får Mitt i Östermalm på fastighetskontoret.

Kungliga Djurgårdsförvaltningen som har rådighet över marken menade att de nya planerna behövde placeras i det redan bebyggda hörnet vid Kampementsbadet.

Pye Seaton, projektledare på fastighetskontoret, berättar att KDF drog en gräns för hur långt ut på det öppna fältet planerna fick ligga.

Åt andra hållet fick staden anpassa sig efter nedgrävda ledningar för el och vatten i hörnet Sandhamnsgatan-Lindarängsgatan.

– Uppdraget var att rita planerna så stora som möjligt utifrån de här förutsättningarna, säger hon.

Kunde man inte ha tagit lite mer av fältet i anspråk, för att kunna bygga fullstora planer?

Nej, är det korta svaret när Mitt i Östermalm ställer frågan till Magnus Andersson, slottsfogde på Djurgårdsförvaltningen.

– Både vi och länsstyrelsen tyckte att det här var så långt man kunde sträcka sig. Hela det här projektet ligger i Nationalstadsparken, dessutom i den så kallade getingmidjan mellan Gärdet och Lill Jansskogen där parken är som smalast.

– Det är en oerhört känslig miljö att sätta upp stängsel och belysning i.

Om man vill bygga större planer finns andra alternativ, konstaterar Magnus Andersson.

– Staden har egen mark, exempelvis i Frihamnen alldeles intill – där kan man få plats med större bollplaner.