Danderyds kommun intar en delad förstaplats med Botkyrka och Södertälje bland stockholmskommunerna och landar på plats 12 nationellt i IVL, Svenska Miljöinstitutet och Svensk försäkrings rankning av kommunernas klimatanpassning. En rankning som görs vartannat år och som nu genomförts för sjätte gången.

I undersökningen har enkäter skickats ut till Sveriges 290 kommuner. De har fått svara på frågor och göra en självskattning i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser och klimatanpassningsarbete.

Norrköping tog första platsen. Uppvidinge i Småland kom sist.