– Vi gjorde en upphandling men vi fick in få anbud, och ganska höga. Därför har vi beslutat att gå ut och fråga igen nästa år, säger Åsa Snith, chef för Vatten & Avfall på det kommunägda bolaget Sollentuna Energi & Miljö AB, Seom.

Mitt i har tidigare berättat om att Edsviken är övergödd och om Seoms och kommunens planer på att bygga dammar i parken för att rena dagvattnet innan det rinner ut i havsviken.

Trädgårds- och parkdamm

Den ena dammen, trädgårdsdammen, ska bli en stensatt damm. Den är delvis inspirerad av den gamla generalplanen från år 1760 och anläggs strax väster om köksträdgården och slottets västra flygen på delar av den gräsmatta som gränsar mot Landsnoravägen.

Den andra dammen, parkdammen, får en mer naturlig utformning med fyra mindre och sammanhängande dammar med slänter och vegetation där det en gång i tiden funnits ett våtare område i den sydvästra delen av slottsparken.

88 ton tung bok flyttades

I september inleddes arbetet då en flikbladig bok som stod för nära parkdammen flyttades. Trädet vägde 88 ton och flytten lyckades på andra försöket då man hyrde in en 500 ton tung lyftkran.

Enligt planerna skulle dagvattendammarna har varit klara sommaren nästa år, men nu pausas alltså arbetet.

– Det är egentligen inget som har hänt, mer än att det blir en förskjutning på ett halvår eller ett år, säger Åsa Snith.

De anbud som kom in i första vändan låg cirka 30 procent högre än vad Seom hade tänkt sig, berättar Åsa Snith.

– Vi gick ut i en orolig tid. Det var mycket osäkerhet kring inflation och bränslepriser, säger hon.

Och i vår kanske det är beställarens marknad då en hel del projekt kan ha pausats eller ställts in?

– Det är dina ord, inte mina. Vi hoppas och tror bara på att vi ska få in bättre anbud när vi gör ett nytt försök, säger Åsa Snith.