Årets badsäsong är här och för att alla ska kunna bada säkert kommer badvattnet testas flera gånger under säsongen. Prover tas för att se om tarmbakterierna E.coli och/eller Intestinala enterokocker förekommer.

Under vecka 24 görs ett förprov, sedan är tre tester schemalagda vecka 26, 29 och 32.

Alla kommunala badplatser kontrolleras och dessutom tas prover i Busviken och Kärsögården.

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida presenteras resultaten av proverna allt eftersom de har analyserats.