Dags att söka sommarjobb

I år får 18- och 19-åringarna förtur till de kommunala sommarjobben. En del av dem kommer att jobba inom äldreomsorgen – men något vaccin får de inte.

  • Publicerad 15:15, 4 apr 2021

Ungdomarna kommer att få jobba inom barnomsorg, äldreomsorg och kultur- och fritidsverksamheterna.

– Man kan få jobba på förskola eller fritids, säger Lisa Dahlman som ansvarar för sommarjobben på barn- och ungdomsförvaltningen. Vi har ett par platser på vaktmästeri på skola och ett par som biblioteksassistent på biblioteket, ett par platser på Kvarnbadet.

Äldre går före

Minderåriga får enligt arbetsmiljölagen inte ha kontakt med smittämnen och därför har kommunen bestämt sig för att låta de äldre tonåringarna gå före när jobben fördelas.

Men de som ska arbeta inom äldreomsorgen kommer inte att få något vaccin.

Vaccin till de boende

– Vår fasta ordinarie personal är vaccinerad och nästan alla på äldreboenden har också blivit vaccinerade. Det finns ingen plan att vaccinera timvikarier och sommarjobbare från regionens sida, säger socialchef David Gyllenstråle.

Många söker

Ett nytt inslag är också att det blir möjligt att söka även om man sommarjobbat tidigare i kommunen. Ansökningsfönstret till de 100 platserna öppnade den 26 mars och stänger på fredag, den 9 april. Redan efter några dagar hade nästan 300 personer hunnit anmäla intresse.

Ekot rapporterade nyligen om att efterfrågan på de kommunala sommarjobben på flera håll varit högre än tidigare. Dels eftersom fler ungdomar avstår från att resa bort, dels eftersom en del kommuner dragit ner på antalet platser.

Till de senare hör Sollentuna, där i år 736 sökande fick slåss om endast 20 sommarjobb.

Förskola. Hit går många av sommarjobben i Vallentuna. Foto: Mostphotos

Sedan 2019 finns 100 sommarjobb inom kommunen. Innan dess fick alla som sökte plats.

De som söker ska skicka med sitt cv. Men kommunen tittar inte på meriterna när jobben fördelas utan lottar ut platserna.