Det var aldrig tänkt att bilar skulle åka på Barkarbybron. Men eftersom Veddestabron blev kraftigt försenad på grund av nya planer för tunnelbanan och fler bostäder i Barkarby togs Barkarbybron i bruk för biltrafik 2015.

När Veddestabron till slut stod färdig förra sommaren var tanken att bilarna skulle försvinna därifrån. Men så blev det inte. Alliansen var inte redo att stänga av bron innan man visste hur trafikflödena skulle se ut på Veddestabron.

Blir gång- och cykelbro

Under hösten 2022 analyserades situationen och förvaltningen kom fram till att bron borde stängas. Analysen visade bland annat att kapaciteten i vägnätet inte skulle påverkas nämnvärt om bron stängdes av. Bron är inte heller dimensionerad för biltrafik.

Nu står det klart att bilarna ska vara borta efter den 2 juli. Då börjar arbetet med att bredda gång- och cykelbanorna.

– Målet är att det ska bli en förbättring för alla trafikanter. Barkarbybron är inte dimensionerad för fordonstrafik och blir nu en rymligare och lugnare plats för pendlare, gående och cyklister. Veddestabron är byggd för att tillgodose behovet för fordonstrafik. Att använda den är en mer framkomlig och långsiktig lösning, säger Hans Enelius, avdelningschef på Park och gata.

Kommer vara öppen

Arbetet beräknas vara klart i september men bron kommer vara öppen för gång- och cykeltrafik hela sommaren. Kommunen passar på att utföra arbetet när Trafikverket i samband med arbeten på Mälarbanan stänger av all tågtrafik mellan Jakobsberg och Stockholm city mellan 1 juli och 14 augusti.

– Vi har valt att genomföra arbetet under sommaren när det är uppehåll i pendeltågstrafiken med hopp om att påverka så få som möjligt, säger Hans Enelius.

Kommunen meddelar även att trafikljusen vid Veddestabron ska kompletteras med sensorslingor och trafikdetektorer för att minska köerna.

– En växande kommun behöver hållbara och långsiktiga trafiklösningar. Det är precis vad det är här. Det är min övertygelse att det här kommer att förbättra trafiksituationen för alla trafikanter, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsen ordförande.