Så var den här. Snön. Och genast börjar vi fundera över när det är dags för staden att snöröja just min väg till jobbet eller skolan.

Är det tur som avgör?

Nej. Det finns en tydlig prioriteringsordning som staden följer. Vägar som är högst prioriterade ska vara röjda inom två timmar från det att snön börjat falla.

Huvudgator först

Medan snön fortfarande faller är det fokus på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator.

När snön väl ligger finns det en annan prioriteringsordning, med fem olika grupper.

Centralbron, Västerbron och Liljeholmsbron är exempel på vägar som är högst prioriterade i innerstaden.

Det finns också en centimeterregel för när snöröjningen ska dra igång på de olika ytorna. Är det snömodd ska till exempel gångvägarna röjas när modden är 1-1,5 centimeter, medan du får vänta till den är 2-3 centimeter om det är lössnö.

Pudersnö kan vänta

På körbanorna drar man igång med snöröjningen när modden är 2-2,5 centimeter hög. Handlar det om lössnö börjar man inte förrän den är 4-5 centimeter hög.

Lägst prioritet är det på smågator mellan husen med låg trafik. Här kan man få vänta till sist.

Hur är det då med snövallarna som blir efter maskinernas framfart, vem ansvarar för att de inte täpper till ingången till huset eller övergångsstället?

Här menar staden att det är allas uppgift att hålla staden framkomlig. Staden prioriterar övergånsställen och infarter till sjukhus. Vallen framför dörren får du göra själv, om du inte har läkarintyg på att du inte kan.