Sedan en tid tillbaka har flera idrottsföreningar uttryckt ett behov av sporthallar för idrottande ungdomar i kommunen. Något Mitt i rapporterat om tidigare. Nu ser planen ut att kunna förverkligas i en inte alltför avlägsen framtid.

Enebybergs IP

I början av 2023 ska en utredning ha tittat på var en ny sporthall kan ligga i Danderyd, enligt förslaget från kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M).

Det beslutades vid kommunfullmäktige, den 29 augusti, efter en debatt mellan oppositionen och majoriteten.

För ungefär ett år sedan föreslog redan oppositionsledaren, Siv Sahlström (C), att man bör utreda en ny fullstor sporthall vid Enebybergs IP.

Oro för långbänk

Enligt det nya beslutet ska man dock se över fler platser. Något som diskuterades av de förtroendevalda under debatten i kommunfullmäktige.

Centerpartiet uttryckte oro över det nya beslutet, då de menade att en större utredning kan förlänga processen. En annan fråga som lyftes av Håkan Johansson (KD) var hur parkeringssituationen ska lösas på Eip, om det är där man väljer att bygga.

Lovisa Eriksson (C) sa under debatten att det fanns ett starkt behov att bygga nu och att Enebybergs IP var den bästa plats.

– Det är en perfekt plats, sa hon under fullmäktige.

Alternativ behövs

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Robert Nibelius (M), underströk dock att man vill se över fler möjligheter.

– Vi tycker det är lämpligt att se över olika platser, men ser främst möjligheterna i Enebyberg.

Christian Ljungdahl (C) menade att kommunen skulle kunna skynda på ärendet.

– Enligt min mening kan vi utreda det här effektivt på en till två månader, säger han.

Centerpartiet och Miljöpartiet reserverade sig för beslutet, och röstade för Siv Sahlströms förslag.