En uppjagad trafikant kan råka ut för olyckor. Förra sommaren rapporterades 132 olyckor med cyklister eller fotgängare i Sundbyberg och Solna under perioden maj till september. De är de högsta siffrorna de senaste fem åren för samma period. Detta enligt statistik från Trafikverket.

Enligt Hans-Yngve Berg, utredare på sektionen för Trafikantregler, är det förhållandevis enkelt att undvika olyckan om man håller sig till tre gyllene regler.

– Det finns tre viktiga begrepp som gäller alla trafikanter, och det är ansvar, omdöme och hänsyn. Om man gör det så kommer det bli mycket lugnare i trafiken, och det gäller fotgängare och cyklister också, säger han.

I många fall handlar det om att vara ödmjuk inför att alla kan göra fel, och det viktigaste är att ingen kommer till skada.

De varma månaderna på året förknippar många svenskar med landsvägar. När det inte finns trottoarer eller cykelväg tillgänglig gäller det att ha huvudet på skaft, och hjälm på huvudet.

– Om man är ute på en landsväg ska man tänka på att hålla sig på höger sida när man cyklar, och vänster när man går. Sen är hjälm och lampor också bra.

Singelolyckor vanligast

Vanligast för både cyklister och fotgängare är singelolyckor, och där är cyklisterna överrepresenterade. Ofta handlar det om själva vägen mer än trafikanten.

– Det finns det fakta på, att underhållet ligger bakom. På våren ligger det till exempel mycket rester kvar från halkbekämpningen, eller så kan det vara trottoarer med gatsten som sticker ut, säger Hans-Yngve.