På det annars spikraka cykelstråket utmed Nynäsvägen, har svängen runt Tallkrogens bollplan utgjort en frustrerande kringelkrok för sekundjagande cykelpendlare.

Därför kom det nog som en glad överraskning för många, när en rak asfalterad väg öppnade på bollplanens östra sida här om veckan. Den är visserligen inte byggd främst för cyklisternas skull. Men den funkar utmärkt att cykla på ändå.

”Staden har byggt den som infart till de tillfälliga bostäder som finns på platsen. Samtidigt ser trafikkontoret stor potential att samnyttja den som ett cykelstråk, eftersom infarten blir väldigt sparsamt trafikerad med motorfordon”, skriver Emil Hagman, enhetschef på trafikkontoret, i ett mejl till Mitt i.

Nyheten tycks ha landat väl. När Mitt i är på plats trampar en klar majoritet av cyklisterna rakt fram förbi bollplanen, i stället för att ta den traditionella svängen.

Sparar tid till jobbet

Sköndalsbon Ola Curinder är en av dem. Han gläds, lite med glimten i ögat, åt den tid han sparar in till och från jobbet vid Sockenplan.

– Jag tjänar flera sekunder. Det tar man gärna emot. Den där knölen runt planen har alltid känts onödig. Där biter man ihop, säger han.

Ester Andersson, också Sköndal, är inne på samma spår.

– I morse såg jag inte ens att de hade öppnat en ny väg, men nu på hemvägen tog jag den. Det är inte jättelångt att cykla runt men det känns onödigt, säger hon.

Ola Curinder cykelpendlar  mellan Sköndal och Sockenplan och gläds åt att kunna tjäna tid på vägen.

Ola Curinder cykelpendlar mellan Sköndal och Sockenplan och gläds åt att kunna tjäna tid på vägen.

Mattias Kamgren

Tidsvinsten: Tre timmar på ett år

Hur mycket tid tjänar man då? Mitt i:s cyklande reporter plockade fram tidtagaruret och jämförde, i ganska maklig cykeltakt, för att se hur mycket det skiljer mellan rakan och kroken. Svaret: 25 sekunder.

Det låter futtigt. Men om man räknar med tur och retur fem gånger i veckan under 45 arbetsveckor, då blir det hela 11 250 sekunder. Drygt tre timmar alltså, på ett år.

Skyltar kan misstolkas

I vardera ände av den nya sträckan sitter gång- och cykelskyltar med ett rött streck över. De skulle kunna tolkas som att det inte är tillåtet att cykla. Men den som kan sina vägmärken vet vad som gäller. Emil Hagman på trafikkontoret förklarar:

”Tanken är att cyklister ska cykla på denna nya sträcka. Vägmärket betyder inte att det är förbjudet, utan det betyder att gång- och cykelbanan upphör. I detta fallet att sträckan går över till en gata där motorfordonstrafik kan förekomma.”

För att undvika missförstånd kommer trafikkontoret ändå att se över skyltningen.

"Det kan innebära att det nuvarande vägmärket antingen kompletteras med en tilläggstavla med text att cykling och gång sker i blandtrafik. Alternativt att annat vägmärke sätts upp”, skriver Emil Hagman.

Många väljer att ta den raka vägen förbi Tallkrogens bollplan. Trafikkontoret ska ändå se över skyltningen, så att det blir tydligare att vägen får användas av cyklister.

Många väljer att ta den raka vägen förbi Tallkrogens bollplan. Trafikkontoret ska ändå se över skyltningen, så att det blir tydligare att vägen får användas av cyklister.

Mattias Kamgren