Onsdag den 15 september börjar Region Stockholm ge en tredje dos vaccin mot covid-19 till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, som till exempel organtransplanterade.

Men kanske är det fler som kan komma ifråga.

Familjeläkarna i Saltsjöbaden, som står för läkarinsatserna på över 200 särskilda boenden för äldre i regionen, Säbo, larmar om att allt fler äldre nu blir smittade, trots att de är fullvaccinerade.

– Det är inte förvånande. Man har ju sett, bland annat i Israel där de var tidiga att vaccinera, att immuniteten går ner sex månader efter andra dosen. Och när smittspridningen ökar i samhället drabbas även de äldre, säger vd Stefan Amér.

Allt fler äldre smittade

Äldreboendena var de första att få vaccin när leveranserna började komma i slutet på 2020. Vid det här laget är vaccinationstäckningen där runt 90 procent.

Men antalet nysmittade vid Säbo i regionen har nu gått från 0 fall i augusti till 15 fall den senaste veckan.

– De flesta som blivit smittade på våra boenden har inte blivit svårt sjuka, men några har behövt föras till sjukhus, säger Stefan Amér.

Smittan kan komma in via besökare, eller personal. Man kan vara smittad, och smitta, utan att ha några symtom.

– Vi lägger mycket arbete på smittspårning, på en enda dag gjordes till exempel 75 PCR-prover.

Hög tid för tredje dos

Stefan Amér tycker att de som bor på äldreboendena borde få en tredje dos vaccin, och det nu. Så även personalen, som ju också ingick i fas ett och har ett sämre skydd vid det här laget.

Även på sjukhusen vaccinerades personal tidigt, och signaler har kommit om smittade även där.

Men för att en tredje dos ska börja ges krävs att Folkhälsomyndigheten tar ett beslut om det. Och hittills har myndigheten bara sagt okej för personer med nedsatt immunförsvar.

Kan vara på gång

Myndigheten skriver dock på sin webb att vissa riskgrupper eventuellt kan komma att erbjudas "en påfyllnadsdos under hösten, i första hand äldre boende i Säbo och personer äldre än 80 år". Och under 2022 "kommer sannolikt en större andel av befolkningen att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19".

Vetenskapsakademins expertgrupp pläderar också för en tredje dos till äldre och viss vårdpersonal, medan såväl Läkemedelsverket som den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC menar att det i nuläget inte finns behov av att ge fullvaccinerade en tredje dos.

Vaccin kasseras

Det är dock inte tillgången till vaccin som sätter stopp för dos 3. Inte i Stockholm just nu i alla fall.

https://www.mitti.se/nyheter/16-000-vaccindoser-kastas-i-stockholm/repuim!P9GbUAMXzWNAw4LDfplUww/

Doktor24 som har vaccinationsmottagning i Fållan i Johanneshov uppger att efterfrågan har minskat så mycket att de nu tvingas slänga 16 000 doser då bäst före-datumet passeras.

– Helt galet! 16 000 doser hade räckt till att vaccinera alla på våra äldreboenden!, säger Stefan Amér.