Johanna Knapps åttaårige son Cornelis har hostat sedan han började på Björnbodaskolan 2021. Hösten 2022 hade det blivit så illa att Johanna ville utreda saken. Läkarna lyssnade på lungorna och för bara två veckor sedan fick familjen beskedet. Cornelis har fått astma och tvingas ta astmamedicin.

– Cornelis har alltid varit så frisk som barn. Det är klart vi misstänker att det har med skollokalerna att göra när vi hörde om möglet, säger Johanna, en av flera föräldrar som Mitt i träffar på skolgården.

– Hostan har eskalerat sista året. Han har hostat så mycket att han kräkts och vi har behövt ha honom hemma i långa perioder.

Under onsdagskvällen, 31 maj, samlades oroliga föräldrar vid Björnbodaskolan för att diskutera situationen. Flera av dem säger till Mitt i att de haft sjuka barn under det senaste året, som de nu tror kan bero på skolans dåliga lokaler.

Under onsdagskvällen, 31 maj, samlades oroliga föräldrar vid Björnbodaskolan för att diskutera situationen. Flera av dem säger till Mitt i att de haft sjuka barn under det senaste året, som de nu tror kan bero på skolans dåliga lokaler.

Filip Magnusson

Föräldrar träffades för att prata om problemen

Ett 30-tal föräldrar har kommit hit under onsdagskvällen, 31 maj, för att tillsammans prata om problemen. Skolrådet ska få träffa utbildningsförvaltningen senare på kvällen. Efter att det konstaterats att dålig lukt och mögel spridit sig på Björnbodaskolan är Johanna bara en av flera föräldrar Mitt i pratat med som befarar att deras barn blivit sjuka i lokalerna.

– Jag har ju litat på att de lokaler skolan använder är kontrollerade och godkända.

Ingen förälder Mitt i pratat med har fått det bekräftat att sjukdomen beror på möglet.

Mamman Jill Jönssons son Harry (till höger) på Björnbodaskolan har varit sjuk och Jill är rädd att det har med skolans inomhusmiljö att göra.

Mamman Jill Jönssons son Harry (till höger) på Björnbodaskolan har varit sjuk och Jill är rädd att det har med skolans inomhusmiljö att göra.

Filip Magnusson

Eleverna får äta lunch i klassrummen

I maj konstaterades att mögelangrepp drabbat matsalen, biblioteket och träslöjden. Kommunala fastighetsbolaget Sisab lade direkt driftstopp på lokalerna. Eleverna äter just nu lunch i klassrummen dit skolmaten transporteras om dagarna.

Oppositionsborgarråd Andrea Hedin (M) är kritisk till hur staden hanterat situationen på Björnbodaskolan och kräver att eleverna får reda på vad de ska ta vägen i höst.

Oppositionsborgarråd Andrea Hedin (M) är kritisk till hur staden hanterat situationen på Björnbodaskolan och kräver att eleverna får reda på vad de ska ta vägen i höst.

Liselotte van der Meijs

Oppositionsborgarrådet Andrea Hedin (M) tycker informationen till lokalpolitiken om skolans skick varit undermålig.

– Utbildningsnämnden har inte fått någon information om hur allvarligt läget för Björnboda är. Det är helt oacceptabelt.

Kräver åtgärder

Andrea Hedin ser flera risker.

– Dels har barn och lärare befunnit sig i en miljö med mögelskador. Dels ser jag risker med att lärmiljön påverkas när eleverna inte kan ha undervisning och lunch på det sätt de ska.

Hedin har krävt en plan från förvaltningen och skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S), men någon sådan plan har ännu inte presenterats.

Johan Storsletten och hans fru Jennys son Sander går i förskoleklass på Björnbodaskolan och har sedan hösten 2022 fått problem med ögonen. "När det uppdagas om dålig inomhusmiljö så är det klart man funderar på om det har med Sanders besvär att göra", säger Johan, som tycker att det rimliga alternativet är att det byggs upp en tillfällig skola genom moduler på tomten.

Johan Storsletten och hans fru Jennys son Sander går i förskoleklass på Björnbodaskolan och har sedan hösten 2022 fått problem med ögonen. "När det uppdagas om dålig inomhusmiljö så är det klart man funderar på om det har med Sanders besvär att göra", säger Johan, som tycker att det rimliga alternativet är att det byggs upp en tillfällig skola genom moduler på tomten.

Filip Magnusson

Emilia Bjuggren säger i sin tur att man tar situationen på största allvar.

– Utbildningsförvaltningen arbetar intensivt med Sisab för att lösa den akuta situationen. Allas välmående kommer i första hand, och här och nu handlar det om temporära lösningar. Parallellt pågår också ett arbeta för en långsiktig lösning.

Stora delar av ursprungliga Björnbodaskolan är i dag stängd och mycket av verksamheten bedrivs i paviljonger. I maj stängdes skolans matsal, bibliotek och träslöjd på grund av mögelangrepp.

Stora delar av ursprungliga Björnbodaskolan är i dag stängd och mycket av verksamheten bedrivs i paviljonger. I maj stängdes skolans matsal, bibliotek och träslöjd på grund av mögelangrepp.

Filip Magnusson

Letar tillfällig matsalslokal

Klart är att den matsalspaviljong som varit aktuell att använda på skolgården inte kommer på plats i höst.

–  Processen tar tyvärr betydligt längre tid. Vi jobbar parallellt med att ordna en annan tillfällig matsalslokal så länge, säger grundskolechefen Teddy Söderberg.

Finns det anledning att tro att elever och personal blivit sjuka på grund av lokalerna?

– Jag vill inte spekulera i det. Jag är nog inte heller rätt person att uttala mig om medicinska frågor. Det jag kan säga är att rektorn och jag sett det som självklart att lämna lokalerna, säger Söderberg.

Teddy Söderberg, grundskolechef i Hässelby-Vällingby och Spånga.

Teddy Söderberg, grundskolechef i Hässelby-Vällingby och Spånga.

Liza Simonsson/Lizafoto.

En utredning är inledd av staden om huruvida de cirka 400 eleverna kan evakueras till Vinsta västra grundskola tidigare än planerat.