– Vi står inför en enorm utmaning, både eleverna och personalen, säger rektorn Terhi Sörensen som Mitt i träffar på skolan.

Rektorsrollen tog hon över för bara fyra månader sedan. Det är torsdagen efter att hon lämnat beskedet till föräldrarna om att deras barn nu får börja äta lunch i klassrummen. Matsalen, köket, träslöjden och biblioteket har allt stängts ned tills vidare.

Mögel har upptäckts

Redan 2015 tvingades Björnbodaskolan börja stänga lokaler på grund av den dåliga innemiljön, och skolan började avveckla sitt mellanstadium. Mellanstadieeleverna fick flyttas till Vinsta västra grundskola inne i Vinsta industriområde. Men paviljonger har Björnboda tvingats till betydligt längre. Redan på 1990-talet tvingades skolan börja bedriva verksamhet i tillfälliga paviljonger. I veckan beslutade kommunala fastighetsbolaget Sisab om driftstopp på ytterligare delar av skolan. Mögel har upptäckts.

– Det är klart att frågor nu väcks bland många om varför inget gjorts tidigare i lokalerna, varför man väntat så länge med åtgärder, säger Terhi Sörensen.

Björnbodaskolan och rektorn Terhi Sörensen står inför tuffa utmaningar. Skolans matsal, bibliotek och träslöjd har stängts på grund av mögelangrepp.  "Vi får skollunchen levererad till skolan. Att eleverna äter i klassrummen är en kortsiktig lösning fram till sommaren. Det är det jag vet nu."

Björnbodaskolan och rektorn Terhi Sörensen står inför tuffa utmaningar. Skolans matsal, bibliotek och träslöjd har stängts på grund av mögelangrepp.  "Vi får skollunchen levererad till skolan. Att eleverna äter i klassrummen är en kortsiktig lösning fram till sommaren. Det är det jag vet nu."

Filip Magnusson

– Vi flyttar det vi kan till Sörgårdsskolan, säger Terhi Sörensen.

Hur klarar ni er utan matsal?

– Vi kan använda klassrummen ett tag, men absolut inte under en längre period.

Björnbodaskolan har i dag omvandlats till en ren lågstadieenhet inom rektorsområdet Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan för cirka 400 elever. Men den har länge planerats byggas ut till en F-9-skola för 1 200 elever. Enligt stadens senaste planer skulle skolan ha börjat byggas 2021 och stå klar 2025, men på kort tid har behovet av en ny större skola försvunnit.

Björnbodaskolans matsal, bibliotek och träslöjd har stängts på grund av mögelangrepp.

Björnbodaskolans matsal, bibliotek och träslöjd har stängts på grund av mögelangrepp.

Filip Magnusson

Vinsta västra blir permanent

Vinsta västra grundskola, som sedan den öppnade 2001 bara haft tillfälligt planstöd, ser ut att bli en permanent skola. Detta berättar Teddy Söderberg, grundskolechef i Hässelby-Vällingby och Spånga.

Björnbodaskolan har sedan många år tillbaka tvingats stänga ner delar av skolan. Ända sedan 1990-talet har skolan tvingats ha tillfälliga paviljonger på tomten. Nu har skolan även tvingats stänga matsalen, biblioteket och träslöjden på grund av mögelangrepp.

Björnbodaskolan har sedan många år tillbaka tvingats stänga ner delar av skolan. Ända sedan 1990-talet har skolan tvingats ha tillfälliga paviljonger på tomten. Nu har skolan även tvingats stänga matsalen, biblioteket och träslöjden på grund av mögelangrepp.

Filip Magnusson

– Det tillsammans med de rådande ekonomiska förutsättningarna och ett prognostiserat minskat elevunderlag gör att vi nu planerar nya Björnbodaskolan enbart för elever upp till årskurs 6. Den kommer inrymma Vinsta västras mellanstadium. Vinsta västra blir en ren högstadieskola på sikt, säger Teddy Söderberg.

Vinsta västra grundskola ser ut att bli en permanent skola på sin nuvarande plats i industriområdet.

Vinsta västra grundskola ser ut att bli en permanent skola på sin nuvarande plats i industriområdet.

Stockholms stad

Bygget ska ta fem år

Utbildningsförvaltningens tidiga uppskattning pekar på att nya skolan möjligtvis kan stå klar mellan 2028 och 2030. Bygget väntas ta fem år att genomföra.

– Vi och Sisab utreder hur skolan ska placeras på tomten på bästa sätt, säger Söderberg.

Med tanke på mögelupptäckterna, är det rimligt att elever överhuvudtaget går kvar i nuvarande Björnbodaskolan?

– Vi har trott att skolans livslängd skulle vara längre än den varit. Detta är ett drastiskt beslut. Men i princip all undervisning kan inrymmas i paviljongerna. 

Såhär skulle nya Björnbodaskolan kunna se ut när den stod klar. Men arbetet dröjer och nu har byggprojektet bantats kraftigt.

Såhär skulle nya Björnbodaskolan kunna se ut när den stod klar. Men arbetet dröjer och nu har byggprojektet bantats kraftigt.

Illustration: Max Arkitekter

Kommer eleverna behöva äta lunch i klassrummen ända fram till att nya skolan börjar byggas?

– Nej, detta är en akut och absolut ingen hållbar lösning. Jag tittar bland annat på att få fram en matsalspaviljong till skolan till hösten. Vi måste också lösa slöjdsituationen. 

Detaljplanen för nya skolan togs ju för några år sedan, borde det inte redan vara utrett hur den ska få plats på tomten?

– Det finns regelverk kring hur mycket en beslutad byggnation får avvika från detaljplanen. Det handlar om teknikaliteter och detta utreds just nu. Sedan går lokalprocesserna långsammare just nu på grund av det ekonomiska läget och det minskade elevunderlaget vi ser.

Teddy Söderberg, grundskolechef i Hässelby-Vällingby och Spånga.

Teddy Söderberg, grundskolechef i Hässelby-Vällingby och Spånga.

Liza Simonsson/Lizafoto

Eleverna väntas evakueras till Vinsta västra under byggtiden.

– Jag tycker det är skandal att vi nu står utan lokaler, att man inte gjort åtgärder och ordnat lokalfrågan tidigare, säger föräldern Johan som har två barn på skolan.

Oklart när skolan börjar byggas

I värsta fall måste fler lokaler på Björnboda stänga. Även inne i idrottshallens duschar har mögel hittats.

– Detta kommer ju inte som en blixt från klar himmel. Skolan byggdes på 70-talet med en begränsad livslängd. Redan när vi flyttade in för 10 år sedan fanns planer på att bygga om, men ingenting har skett, säger pappan Alexander Wiechel.

Pappan Alexander Wiechel tycker staden har hanterat situationen dåligt.

Pappan Alexander Wiechel tycker staden har hanterat situationen dåligt.

Privat

Det ursprungliga F–9-skolbygget för 1 200 elever har varit omtvistat i området. Ett hundratal kritiska synpunkter kom in från boende 2019 och villaägarna överklagade 2020 detaljplanen till mark- och miljödomstolen, där man anförde risker för trafikinfarkt på gatorna runt skolan.