Christel Stener, som äger den lilla hunden, för Charlies talan. I ett medborgarförslag föreslår Christel att en hundrastgård anläggs i Norra Ängby.

– Framförallt för att det saknas ganska mycket inhägnade hundrastgårdar här runt Norra Ängby. Jag tyckte det behövdes i området, säger Christel.

Bromma stadsdelsnämnd har nyligen beslutat att utreda hur behovet ser ut och om det finns någon lämplig yta. 

– Jag hoppas att det blir av, säger Christel.