Vårbergsteriatriken, som drivs av Capio, är nyrenoverad och togs i bruk 2020. Syrgas är dragen i väggarna och personalen har börjat utbildas i att hantera den.

Just syrgas, och röntgen, bör vara standard vid de geriatriska sjukhusen, enligt den äldreplan som nu klubbats i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Att Region Stockholm nu inte förlänger avtalet med dem är ett dråpslag:

– Helt obegripligt. Då finns det ingen geriatrik på den här sidan söderort, säger enhetschef Brita Eriksson de Franco-Cereceda.

Svårt få personal

En anledning till att de styrande politikerna vill stänga Vårbergsgeriatriken och Danviksgeriatriken är att många geriatriska sjukhus i regionen har tomma platser, fast inte personal att bemanna dem.

Tanken är att minska konkurrensen om personal och kunna utöka kapaciteten vid Nackageriatriken, Erstageriatriken, Dalens sjukhus och Södertälje sjukhus.

Samtidigt avskaffas vårdval geriatrik, alltså den fria etableringsrätten, med undantag för idéburna vårdgivare. Vården ska istället upphandlas, eller drivas i egen regi, vilket ska göra det lättare att styra vården dit den behövs. 44 miljoner kronor beräknas också sparas in.

Bo nära en förutsättning

Men Brita Eriksson de Franco-Cereceda tycker att resonemanget haltar.

– Vi har 66 platser och hör till dem med högst beläggning. 200 personer arbetar här, många ensamstående kvinnor, som tack vare att de har nära till jobbet kan arbeta heltid. Nu är många oroliga, säger hon.

Danviksgeriatriken har 120 anställda.

– Om sjukhuset avvecklas finns det ingen garanti att personalen kommer att övergå till andra geriatriska kliniker, utan man riskerar att förlora personal som arbetar med äldre, skriver Ann Svalberg, operativ chef vid Familjeläkarna som driver sjukhuset, i ett mejl.

Fler vårdplatser behövs

Totalt försvinner 110 vårdplatser, samtidigt som 121 tillkommer vid andra sjukhus.

– Och det trots att antalet äldre ökar med över 50 procent till 2032, och det då behövs ytterligare 500 platser. Det riskerar att bli brist på vårdplatser vilket drabbar äldre sköra patienter, skriver hon.