Sedan Swedavia i mitten av september gick ut med att det inte längre är lönsamt att ha kvar Bromma flygplats, har flera politiska partier velat veta vad som är planen för flygplatsen.

Socialdemokraterna i Stockholms stad vill att man omgående börjar planera för att bygga bostäder på platsen, medan Moderaterna först vill se en garanti om att Arlanda utvecklas innan Bromma stängs.

https://www.mitti.se/nyheter/swedavia-vill-stanga-bromma-flygplats-i-fortid/reptin!Km9w6DMRuijkjDDNi4DzA/

Att avveckla flygplatsen i förtid är ett beslut som ligger på regeringen, och nu går även Centerpartiet i Stockholm ut med att man är öppen för att stänga flygplatsen.

– Men om vi ska flytta flyget från Bromma före 2038 beror helt på om regeringen beslutar sig för att bygga ut och satsa på Arlanda. Vi ser hellre långsiktiga investeringar där, säger Karin Ernlund (C), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad till Dagens Nyheter.

Stadsutvecklingsområde

I en långsiktig översiktsplan är området vid Bromma flygplats tänkt som ett stadsutvecklingsområde, där det kan byggas cirka 30 000 bostäder. Karin Ernlund menar att det finns stora vinster i det.

– Vi behöver bygga många fler bostäder för att säkra Stockholms tillväxt, så vi vill påskynda ett beslut om att investera på Arlanda, vi ser gärna att det kommer så fort som möjligt, säger hon till tidningen.

Även tillväxtregionrådet Gustav Hemming (C) är positiv till en tidigare avveckling.

– Bromma kan läggas ner tidigare än 2038, när avtalet mellan Swedavia och Stockholms stad löper ut, om staten ser nyttan av att flytta trafiken till Arlanda. Det går att få lika bra tillgänglighet till inrikesflyget på Arlanda, säger Gustav Hemming till Dagens Nyheter.

https://www.mitti.se/debatt/debatt-lagg-ner-bromma-flygplats-och-bygg-bostader/reptik!5rSMaV9HzkGLA@8DJUPYA/

https://www.mitti.se/nyheter/regeringen-oppnar-for-tidigare-nedlaggning-av-bromma/repsjv!J30IXFD@xzP4m3@suruevw/